Skip to content Skip to footer

Zapraszamy do lektury czerwcowych miesięczników

Zapraszamy do lektury czerwcowych miesięczników

Wydawnictwo Sióstr Loretanek to jedno z nielicznych wydawnictw katolickich w Polsce, które poszczycić się może niemal 90-letnią tradycją. Powstało ono z inicjatywy bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek, który dostrzegał i niezwykle cenił ewangelizacyjną potęgę słowa drukowanego. Ważne miejsce w ofercie wydawniczej zajmują miesięczniki, będące częścią bogatej redaktorskiej spuścizny Założyciela: dla dorosłych – „Różaniec”, dla rodziców – „Tak rodzinie”, dla dzieci – „Anioł Stróż”.

MIESIĘCZNIK RÓŻANIEC

W czerwcowym „Różańcu” temat numeru: Gotowa nieustannie pomagać | Głos ze stepu – Nieustająca Pomoc w Kazachstanie | Matka spiesząca z pomocą | Z Maryją przez życie: A Słowo stało się Dzieckiem | Katolik w świecie: Kto tworzy Kościół? | W szkole Żywego Różańca: Pozwólcie mi służyć! | Zasłuchani w Słowo Boże – komentarze do Ewangelii na każdy dzień – Agnieszka Wawryniuk.

MIESIĘCZNIK TAK RODZINIE

W czerwcowym „Tak Rodzinie” temat numeru: Modlitwa w rodzinie. Na wspólnej modlitwie odkrywamy przed domownikami swoje serce, myśli, pragnienia. Stać nas wtedy na skruchę, pojednanie i wdzięczność. Rodzinna modlitwa to przede wszystkim wielkie błogosławieństwo. Wywiad: „Jak zostałem prawdziwym facetem”. Rafał Szałajko – aktor filmowy, a zarazem mąż, ojciec sześciorga dzieci – dzieli się budowaniem ogniska rodzinnego, w którym każdy może zostać albo do którego może wrócić. Ponadto: Zanim się ożeniłem… – pielgrzymkowe świadectwo. Witaminowy boss – historia Kazimierza Funka. Z kuchni loretańskiej – grillowe szaleństwo.

MIESIĘCZNIK ANIOŁ STRÓŻ

Czasopismo dla dzieci w wieku szkolnym – chce być także podobnym przyjacielem, a może nawet pomostem pomiędzy Aniołami a ludźmi. „Anioł Stróż” chce również uczyć-bawiąc. Dlatego wiele w nim konkursów, rebusów i krzyżówek, a także propozycji planowania zabaw i wycieczek. Z Aniołami nigdy nie można się nudzić! Do każdego numeru dołączona jest płyta CD z audycjami i piosenkami dla dzieci.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]