Skip to content Skip to footer

Apostolstwo Dobroczynne

Pracę Sióstr w czynach podejmowanych względem potrzebujących nazywamy dziełami dobroczynnymi. Siostry współpracują z diecezjalnym i parafialnym duszpasterstwem charytatywnym Caritas. Wspierają rodziny rozbite, wielodzietne, zaniedbane moralnie, niezaradne finansowo. Udzielają im okresowej…

Wyjazd formacyjno-rekreacyjny do Sandomierza

Dnia 12 kwietnia b.r., w oktawie Wielkiej Nocy, miał miejsce wyjazd formacyjno-rekreacyjny do Sandomierza nad Wisłą. Zebrała się grupa 22 sióstr z domów: praskiego, rembertowskiego, loretańskiego, bródnowskiego i garwolińskiego. Przewodnikiem po…

Loretańskie rekolekcje małżeńskie

W dniach 24-26 marca br. odbyły się rekolekcje dla małżeństw, w których uczestniczyło 29 par małżeńskich. Rekolekcje przeprowadził ks. Łukasz Gomółka, ukazując moc sakramentu małżeństwa. Naświetlił teologię sakramentu małżeństwa i…

Odkryj piękno w sobie

Od piątku do niedzieli (31.03–2.04.2023 r.) uczestniczyliśmy w rekolekcjach dla młodych w Loretto. Podczas tych dwóch dni mogliśmy pracować nad relacją z Bogiem dzięki Mszom Świętym czy wspólnej modlitwie i…