Skip to content Skip to footer

Ruszajmy na pielgrzymi szlak

Ruszajmy na pielgrzymi szlak

Piesza diecezjalna pielgrzymka z Drohiczyna do Loretto w tym roku wyrusza już po raz 8. na szlak „od chrzcielnicy do grobu błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego”.

Inicjatorem tego pielgrzymowania jest ks. dr Zenon Czumaj, kapłan diecezji drohiczyńskiej, jak również wielki czciciel bł. ks. Ignacego. Pomysł zorganizowania tej pielgrzymki zrodził się w 150. rocznicę jego chrztu świętego, którą Zgromadzenie Sióstr Loretanek obchodziło w 2016 r. i stąd jej nazwa.

PLAN I TRASA PIELGRZYMKI

Dzień wymarszu tegorocznej pielgrzymki przypada dokładnie w liturgiczne wspomnienie bł. ks. I. Kłopotowskiego, tj. 7 września. Po Mszy Świętej i zanurzeniu dłoni w wodzie chrzcielnicy pątnicy wyruszą na kilkudniową wędrówkę, by 10 września przybyć na uroczystości odpustowe do Loretto. Trasa pielgrzymki jest rozłożona na 4 etapy: Drohiczyn-Repki, Repki-Miedzna, Miedzna-Ostrówek i Ostrówek-Loretto.

Hasło pielgrzymki brzmi: „Abyśmy byli święci” i jest zaczerpnięte z listu św. Pawła apostoła do Efezjan (1, 4). Nawiązuje ono również do słów bł. ks. Ignacego, który często powtarzał, że „Świętość dla każdego jest dostępna”.

NIEZWYKŁY KLIMAT PIELGRZYMOWANA

Ojcem duchowym i zarazem kierownikiem pielgrzymki jest właśnie ks. Zenon Czumaj, któremu często towarzyszą inni kapłani diecezji drohiczyńskiej, jak również i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Pielgrzymowanie daje sposobność do lepszego poznania osoby i duchowości bł. ks. Ignacego. Na trasie są obecne siostry loretanki, które bardzo chętnie dzielą się wiedzą o swoim Założycielu, prowadzą modlitwy, dają świadectwo życia w bliskości z Bogiem i miłością do Matki Bożej Loretańskiej, swojej Patronki. Tworzą wraz z innymi pielgrzymami wspólnotę siostrzano-braterską. Klimat pielgrzymki jest bardzo rodzinny. Pątnicy na szlaku spotykają się z dużą życzliwością mieszkańców mijanych miejscowości, proboszczów i kapłanów poszczególnych parafii, gdzie się zatrzymują. Niejednokrotnie w miejscach postoju czekają na nich gorące napoje, ciepłe posiłki, czy kanapki oraz otwarte serca i drzwi domów dla wszystkich potrzebujących noclegu. To niezapomniany czas trudu pełnego radości, krzepienia wiary, zawierzania Bogu przez ręce Maryi i wstawiennictwo bł. ks. Kłopotowskiego, swoich spraw, trudności i próśb.

SPOTKAJMY SIĘ NA SZLAKU

Zapraszamy zatem wszystkich, którym jest bliska idea pielgrzymowania, na wspólne wędrowanie. Tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą podjąć się całości trasy pielgrzymki, zachęcamy do podjęcia jakiegoś jej etapu. Można też pielgrzymować duchowo, łącząc się z pielgrzymami poprzez swoją codzienną modlitwę, trud obowiązków czy krzyż cierpienia. Alternatywą jest również jednodniowa pielgrzymka z Korzeniówki, miejsca narodzin ks. Ignacego, do Drohiczyna, która wychodzi w pierwszą sobotę września i której towarzyszy zawołanie: „od kołyski do chrzcielnicy bł. ks. Kłopotowskiego”.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]