Skip to content Skip to footer

Rocznice bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Rocznice bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

W lipcu przypada kilka bardzo istotnych rocznic związanych z osobą bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

URODZINY

Pierwszą z nich jest rocznica jego urodzin. Miało to miejsce 20 lipca 1866 r. we wsi Korzeniówka nad Bugiem (obecnie należącej do parafii Miłkowice Maćki); w niezwykle malowniczym krajobrazie podlaskiej ziemi. Przyszedł na świat w bardzo bolesnym i trudnym dla Polski czasie rozdarcia zaborami, czasie silnych represji, mającej na celu zniszczenie narodu polskiego; dwa lata po krwawym stłumieniu przez Rosjan powstania styczniowego. Jego ojciec Jan Kłopotowski, który był szlachcicem, brał udział w tymże zrywie wolnościowym Polaków, walcząc na Podlasiu w oddziale księdza Brzózki. Matka Izabela z Dobrowolskich pochodziła z majątku Putkowice koło Drohiczyna. Była wdową po zmarłym na gruźlicę bogatym i wpływowym ziemianinie Janie Niewiarowskim.

CHRZEST

Zaledwie dwa dni później tj. 22 lipca ,w nieodległym kościele parafialnym w Drohiczynie odbył się jego chrzest. Dzisiaj jest to już katedra – „serce” diecezji drohiczyńskiej. Mimo burzliwych dziejów tej ziemi, zawieruchy wojennej, zachowała się ta piękna barokowa chrzcielnica – niemy świadek narodzin małego Ignasia do życia w łasce i wierze.

ŚWIĘCENIA

Nie mniej ważną jest rocznica jego święceń kapłańskich, które przyjął 5 lipca 1891 r. w katedrze lubelskiej z rąk biskupa Franciszka Jaczewskiego. Właśnie to uroczyste wydarzenie, które wycisnęło na duszy neoprezbitera Ignacego pieczęć sługi Chrystusa, zapoczątkowało jego piękną drogę służby Bogu, Kościołowi i potrzebującym – drogę jego świętości. Istotnym rysem jego kapłaństwa jest wdzięczność Bogu za dar powołania, którą często wyrażał słowami: „Czym odwdzięczę się Bogu, który niskie tego świata wybiera sobie i przeznacza do służby świętej. Człowiek nie potrafi wynaleźć dzieła, które by choć w części wyraziło jego miłość i wdzięczność za wszystko, co Bóg dlań uczynił”.

Tą odpowiedzią stało się całe jego życie, pełne gorliwości i oddania.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]