Skip to content Skip to footer

XIV Niedziela Zwykła

XIV Niedziela Zwykła

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28).

Pan nas wzywa – wszystkich powołanych i utrudzonych codziennym życiem – do zatrzymania się przed Nim, do przyjęcia Jego Miłości. Bo tylko wtedy, gdy spotkamy się z Panem – serce przy sercu – doznamy ukojenia i pokoju płynącego z Jego Miłości.

s. M. Tomasza CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]