Skip to content Skip to footer

Relikwie bł. ks. Ignacego w Liwie

Relikwie bł. ks. Ignacego w Liwie

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski powrócił w swoich relikwiach do miejsca, gdzie często bywał za życia, gdzie docierały jego broszurki i wydawane czasopisma.

Wprowadzenie relikwii do świątyni w Liwie

W niedzielę 5 lutego 2023 r. relikwie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego zostały uroczyście wprowadzone do kolejnego kościoła, tym razem w diecezji drohiczyńskiej w Liwie.

Wcześniej poprosił o relikwie proboszcz ks. kan. mgr Henryk Sączek wraz z ks. kan. dr. Zenonem Czumajem, wspomagającym duszpasterstwo w par. św. Leonarda w Liwie.

Relikwie przekazała przełożona generalna s. M. Brygida Olędzka wraz z asystentką s. M. Wiolettą Ostrowską na początku Mszy Świętej o godz. 10.00. Były obecne przedstawicielki sióstr loretanek z domu generalnego, z Rembertowa, z Loretto oraz z Drohiczyna. Siostry włączyły się czynnie w prowadzenie liturgii podczas wszystkich niedzielnych Mszy świętych, a s. M. Klara Bielecka przybliżyła wiernym osobę bł. ks. Ignacego oraz duchowość Zgromadzenia sióstr Loretanek, któremu dał on początek.

Parafianie mieli możność zaopatrzenia się w książki i czasopisma wychodzące z Wydawnictwa Sióstr Loretanek.

Długoletnia historia parafii św. Leonarda ukazywana jest w pozycjach książkowych wychodzących w różnych jej okresach. Książki z XX i XXI w. zawierają pamiątkowe zdjęcia z obecności bł. ks. Ignacego w Liwie.

Na uwagę zasługuje zarówno życzliwość i gościnność duszpasterzy prowadzących parafię św. Leonarda, jak i otwartość parafian na przybycie nowego Patrona – bł. ks. Ignacego.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]