Skip to content Skip to footer

Rekolekcje o akceptacji

Rekolekcje o akceptacji

W terminie 24-26 lutego 2023 odbyły się w Loretto rekolekcje o tematyce: Akceptacja siebie, wszystkich doświadczeń i cierpienia w świetle słowa Bożego i życia Maryi.

Uczestniczyło 66 osób z różnych stron Polski i w różnym wieku – rozpoczynając od 20-letniej młodzieży. Rekolekcje poprowadził ks. Stanisław Gancarek z Częstochowy – moderator Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Rekolekcjonista, bazując na Piśmie Świętym i wydarzeniach z życia świętych, ukazał, jak bardzo ważna jest akceptacja siebie, wszystkich wydarzeń, które nas spotykają, przyjęcie planu, który Bóg ma wobec nas. Maryja była cała nastawiona na realizację tego, do czego Bóg Ją powołał. Rekolekcjonista wyjaśnił, jak bardzo ważne jest przebaczenie dla życia duchowego człowieka, jak też dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Osoba, która nie przebacza, nie zaznaje nigdy pokoju i zamyka dostęp łaski Bożej do siebie. Brak przebaczenia niszczy człowieka, powoduje zamieranie życia modlitwy. Dzięki przebaczeniu krzywda może się stać perłą, może nas ubogacić.

Uczestnicy usłyszeli się, że w dzisiejszym świecie brakuje relacji spotkania. Ludzie, spotykając się, załatwiają sprawy, a nie dochodzi do spotkania ja i ty. Coraz więcej ludzi cierpi na samotność i brak miłości, bowiem traktujemy siebie w rodzinach, w pracy – przedmiotowo. Lekarstwem jest umiejętność otwarcia się na drugiego człowieka, słuchania go, wchodzenie w jego odczucia. Chrystus każdego postrzega jako osobę, jedyną osobę, za którą umarł na krzyżu, aby otworzyć jej niebo. Chrystus zaprasza nas do adoracji Najświętszego Sakramentu, bo On tam na nas czeka. Zgubna jest dla nas samowola, jak i brak pokory. Szczęście i pokój przychodzą z chwilą wsłuchiwania się w wolę Boga i wypełniania jej.

Odprawiający rekolekcje uczestniczyli codziennie w Eucharystii, mieli czas na adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jak i pojednanie się z Bogiem w sakramencie pokuty. Wszyscy wyrazili wdzięczność Bogu za te dni spędzone w Loretto z postanowieniem przepracowania swego życia.

Ponieważ nie wszyscy zgłaszający się mogli uczestniczyć z powodu limitu miejsc, rekolekcje o tej samej tematyce zostaną powtórzone w dniach 1-3 września 2023 r.

s. M. Klara Bielecka CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]