Skip to content Skip to footer

X Niedziela Zwykła

X Niedziela Zwykła

Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł na Nim. (Mt 9, 9b)

Bóg wzywa każdego z nas – mnie i ciebie – do świętości. I choć czyni to już od początku naszego istnienia to w pewnym momencie naszej historii następuje to konkretne po-wołanie: „Pójdź za mną”. Odpowiedź Mateusza, mimo jego różnych obciążeń, była natychmiastowa: „wstał i poszedł za Nim”. A jaka jest moja odpowiedź na spotkanie z Jezusem – lekarzem, który pragnie uleczyć moją duszę, który chce mnie uratować. Czy jestem świadomy mojej choroby i widzę potrzebę uzdrowienia? Jezus czeka. Odpowiedzmy natychmiast na głos wołającego, a wybór drogi z Jezusem odmieni całe nasze wnętrze.

s. M. Franciszka CSL

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]