Skip to content Skip to footer

Wprowadzenie relikwii św. Antoniego do Loretto

Wprowadzenie relikwii św. Antoniego do Loretto

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski był wielkim czcicielem Eucharystii, był kapłanem maryjnym, ale też miał ulubionych świętych (św. Ignacy Loyola, św. Alfons Liguori, św. Franciszek, św. Antoni).

Ufał Bożej Opatrzności, ale też wierzył w niezawodną pomoc św. Antoniego. Jemu powierzał wszystkie dzieła pomocy charytatywnej, otwieranie ochronek i domu pomocy dla biednych. Przytułek św. Antoniego – tak nazwał zorganizowane w Lublinie dzieło dla ratowania kobiet, które zeszły na margines społeczny i oddawały się prostytucji.

Miał mocne dowody na orędownictwo św. Antoniego z Padwy. W 1903 r. wydał broszurkę O chlebie św. Antoniego, czyli o różnych formach pomocy św. Antoniego. W niej zaznaczył: „Ta nasza Matka czuła, Kościół św., zawsze miał pieczę o ubogich i po wszystkie czasy, pomoc nieszczęśliwym i biednym była najulubieńszym zajęciem i zadaniem, oraz najwybitniejszą cechą religii Chrystusa”.

Zamieścił w niej też sekret – jak zaskarbić sobie niezawodną pomoc św. Antoniego. Między innymi napisał: „Jest jednak pewien sekret, który od razu otwiera serce tego Świętego, a nim jest św. jałmużna, która karmi głodnych i okrywa nagiego”. Św. Antoni ściśle przestrzega zasady prawa rzymskiego: „daję, byś dał”.

Pieniądze, zysk z wydawanych broszur bł. ks. Ignacy przeznaczał dla biednych, na utrzymanie zorganizowanych ośrodków.

W 1928 r. zakupił rozległy teren nad rzeką Liwiec dla biednych dzieci Warszawy-Pragi, nadając mu nazwę Loretto. Przekazał również siostrom loretankom troskę o biednych. Siostry nadal w różny sposób wspierają biednych, prowadzą świetlicę środowiskową Dom Ojca Ignacego w Warszawie na Pradze, dom opieki Charytatywne Dzieło Miłości Ks. Ignacego Kłopotowskiego w Loretto.

Urządzając w Loretto pierwszą kaplicę w jednym z pokoi w domu gościnnym, bł. ks. Ignacy wstawił figurę św. Antoniego. Ta figura przetrwała do obecnych czasów, przechodząc do nowych miejsc przeznaczonych do sprawowania liturgii. Dał siostrom Opiekuna sprawdzonego, na którym sam się nie zawiódł. Dzięki niemu siostry prowadziły bezpłatne kolonie dla biednych dzieci, żywiły w czasie II wojny światowej żołnierzy walczących w okolicznych lasach.

Zbliżając się do 100-lecia Loretto – sam św. Antoni upomniał się, że chciałby do Loretto przybyć w swoich relikwiach. I to się stało w niedzielę 16 czerwca 2024 r.

Wierzymy mocno, że posługa sióstr loretanek w Loretto, wspierana przez orędownictwo Pani Loretańskiej, św. Antoniego i bł. ks. Ignacego, wydawać będzie oczekiwane, błogosławione owoce.

Kogo bliżej interesuje sekret, który otwiera serce św. Antoniego, może nabyć wznowioną po 120 latach broszurkę O chlebie św. Antoniego z dołączoną litanią, nowenną i innymi modlitwami do św. Antoniego. Są również do nabycia figurki św. Antoniego różnej wielkości.

s. M. Klara Bielecka CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]