Skip to content Skip to footer

Rola uczuć w wierze

Rola uczuć w wierze

Rola uczuć w wierze (21-23 czerwca 2024 r.) to rekolekcje, które poprowadził o. dr Andrzej Bielat OP. Rekolekcjonista ukazał bogactwo i pełnię uczuć Jezusa Chrystusa, aby pomóc uczestnikom uporządkować świat własnych uczuć i emocji. Prorok Jeremiasz przestrzega nas przed własnym sercem, które umie nas oszukiwać (zob. Jr 17, 9), a Pan Jezus ostrzega, że nie każdy, kto z pobożnymi uczuciami będzie wołał «Panie, Panie!» wejdzie do Królestwa Bożego.

W człowieku są trzy istotne elementy: wola, rozum i emocje. Uczucia same w sobie są dobre, ale ich nieadekwatność do sytuacji (za dużo lub za mało) staje się czymś złym, czyny wypływające z uczuć są dobre lub złe. Ludzie ulegają namiętnościom (władzy, pieniądza) i wówczas nie panują nad swymi uczuciami, wykorzystują sytuacje i ludzi do zaspokojenia własnych namiętności. Uczucia raz są przeceniane, a innym razem nie doceniane, obie skrajności stają się złem. Emocje i doznania mogą być przekształcone w cnoty lub w wady.

W Ewangelii jest bardzo dużo psychologii, bowiem ukazany jest żywy Pan Jezus. Ważne jest, aby rozum kierował uczuciami. Człowiek winien wychowywać własne uczucia. Ma jednak zabiegać o świętość, o szczęście, a nie o poprawność. Święci mieli wrażliwe uczucia. Świątynie, kościoły winne być piękne, aby budzić uczucia, rozwijać chrześcijanina.

Ojciec Andrzej poświęcił też sporo miejsca Aniołom, bowiem oni oddziaływują na człowieka przez emocje – jak dobra matka czy dobry trener. Anioł może w nas wlać spokój, który rozjaśni nasz umysł. Dobrze jest trudne sprawy powierzać Aniołom.

W życiu należy pamiętać o najwyższym celu, a nie skupiać się na celach pośrednich, bliskich. Niepowodzenia w osiągnięciu celu bliższego mogą stać się pomocą w osiągnięciu celu głównego, ostatecznego. Najważniejsza w życiu jest miłość. Miłość Chrystusa przynagla nas – od środka – abyśmy byli nowymi stworzeniami. Kocham bliźnich, bowiem Bóg ich kocha. Nie patrzę przez pryzmat moich uczuć, ale przez pryzmat miłości Boga. Już teraz mam być z Jezusem w jednej łódce, aby z Nim przeprawić się na drugi brzeg – do domu Ojca. Każda spowiedź i Eucharystia jest stopniowym przeprowadzaniem się na drugi brzeg.

Uczestnicy okazali wiele wdzięczności za podane treści oraz sposób ich podania. Ojciec Andrzej obiecał przeprowadzić podobne rekolekcje weekendowe w następnym roku.

s. M. Klara Bielecka CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]