Skip to content Skip to footer

Świeca Piusowa, czyli Świeca Niepodległości

Świeca Piusowa, czyli Świeca Niepodległości

Zbliża się dzień 11 listopada, kiedy to ponownie zostanie zapalona Świeca Niepodległości, czyli inaczej Świeca Piusowa. Jej historię utrwalił bł. ks. Ignacy Kłopotowski i Siostry Loretanki, wydając w 1928 r. broszurkę „Świeca Piusowa w Archikatedrze Warszawskiej”.

Broszurka została wydana z racji 10-lecia odzyskania niepodległości i zawierała kazanie bp. Sebastiana Pelczara wypowiedziane w Archikatedrze Warszawskiej w 1920 r. po przewiezieniu świecy do Polski.

Świeca ta po raz pierwszy została zapalona w Rzymie 29 czerwca 1867 r. podczas uroczystości kanonizacyjnej św. Jozafata Koncewicza. Papież Pius IX, miłośnik Polaków, ustanowił w Rzymie Kolegium Polskie, kiedy Polski nie było na mapach świata i też dawał Polakom nadzieję na odzyskanie niepodległości. To on po uroczystości kanonizacyjnej oddał świecę delegacji polskiej, prosząc, aby ją przechowano w Kolegium Polskim w Rzymie do czasu odzyskania niepodległości, a potem aby przewieziono ją do wolnej Polski.

Świecę tę przywieźli z Rzymu nasi kardynałowie: Aleksander Kakowski i Edmund Dalbor w styczniu 1920 r. Została uroczyście wprowadzona do Archikatedry Warszawskiej i paliła się w czasie Mszy świętej, na której kazanie wygłosił bp Sebastian Pelczar – uczestnik uroczystości kanonizacyjnej św. Jozafata Koncewicza w Rzymie. Nawiązał on w swoim kazaniu do słów Piusa IX z 1867 r. i podał historię świecy. Kazanie to wiernie odnotował bł. ks. Ignacy Kłopotowski – wydawca z tamtych lat, a osiem lat później wydał broszurkę w Drukarni Loretańskiej.

Świeca ta wraz z wydaną broszurką przechowywana była w Archikatedrze Warszawskiej, a w czasie II wojny światowej dla bezpieczeństwa została przeniesiona do Kościoła Seminaryjnego na Krakowskim Przedmieściu. Przeleżała ona mało znana do 2018 r. Zbliżające się 100-lecie niepodległości stało się motywem renowacji świecy wykonanej z czystego pszczelego wosku i ukazaniu jej światu.

Została ona ponownie uroczyście zapalona w 2018 r. w świątyni Opatrzności Bożej podczas Święta Dziękczynienia i następnie 11 listopada.

Świeca ta zyskała nowy tytuł – Świecy Niepodległości i jest uroczyście zapalana podczas corocznego Święta Niepodległości.

Broszura z 1928 r. jest podstawowym źródłem informacji dotyczących historii Świecy Niepodległości.

s. Klara CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]