Skip to content Skip to footer

XXXIII Niedziela Zwykła

XXXIII Niedziela Zwykła

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. (Mt 25, 29)

Najlepszy Ojciec, Bóg, kocha wszystkie swoje dzieci, wszystkich nas hojnie obdarował na miarę naszych serc. Dziękujmy za dary i talenty, bo pomnażając je we współpracy z łaską Bożą, świat stanie się lepszy, a my możemy sercem dosięgnąć nieba. Szkoda, że ostatniemu słudze wydawało się, iż Pan chce żąć tam, gdzie nie posiał i zbierać, gdzie nie rozsypał – dlatego twarde usłyszał słowa. A wystarczyła iskierka miłości, aby rozpalił w sobie wspaniały charyzmat z daru, jaki dał mu Pan. Wówczas otrzymałby zasłużoną nagrodę. Pan rzekłby do niego: „Sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego Pana”.

s. Anastazja CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]