Skip to content Skip to footer

Rekolekcje loretańskie o akceptacji

Rekolekcje loretańskie o akceptacji

W dniach 1-3 września 2023 r. odbyły się w Loretto rekolekcje o tematyce: Akceptacja siebie, wszystkich doświadczeń i cierpienia w świetle słowa Bożego i życia Maryi.

Rekolekcje poprowadził ks. Stanisław Gancarek z Częstochowy, diecezjalny moderator Ruchu Rodzin Nazaretańskich, autor wielu książek, rekolekcjonista. Prowadzi on również kierownictwo duchowe dla osób duchownych i świeckich. W rekolekcjach uczestniczyły 53 osoby. Wszyscy przyjechali z dużymi oczekiwaniami, w nadziei, że Bóg podczas rekolekcji da im światło i łaskę na rozwiązanie problemów i pomoże w nabraniu ewangelicznej postawy w codziennym życiu. Ksiądz Stanisław z wielką mądrością przeprowadził katechezy o potrzebie i sensie akceptacji wszystkich wydarzeń, przez które mówi do nas Bóg. Ukazał INNOŚĆ BOGA od wszystkiego, na co my patrzymy i rozumiemy, Jego MIŁOŚĆ. Rekolekcjonista ukazał uzdrawiającą moc przebaczania oraz bolesne skutki braku osobowych relacji w rodzinie czy między człowiekiem a Bogiem. Uczył umiejętnego rozeznawania woli Boga oraz ukazał szczęście wypływające z realizacji zamysłu Boga względem nas. Przy końcowym podsumowaniu wszyscy wyrażali wdzięczność Bogu jak i rekolekcjoniście i organizatorom za owoce przeżytych rekolekcji. Rekolekcje o tej tematyce odbędą się jeszcze w dniach 26-28 stycznia 2024 r.

s. Klara CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]