Skip to content Skip to footer

Rekolekcje dla mężczyzn

Rekolekcje dla mężczyzn

Zakończyły się w Loretto kolejne rekolekcje – tym razem uczestniczyło w nich 35 mężczyzn, w większości ludzi młodych.

Ich przyjazd był z własnego wyboru lub byli zachęceni, przynagleni przez rodziny i kolegów. Większość z nich po raz pierwszy uczestniczyła w rekolekcjach poza swoją parafią. Ucieszyli się wzajemnie swoją obecnością, wspólnym zainteresowaniem, aby lepiej spełniać rolę męża i ojca. Byli też kawalerowie, którzy poszukują swego miejsca w Kościele i społeczeństwie.

Godna podziwu i zachwytu była ich modlitwa, uczestnictwo w Eucharystii, adoracja Najświętszego Sakramentu czy też ubogacające dzielenie się w grupach doświadczeniem i problemami.

Przemyślane konferencje ks. Stanisława Gancarka zapewne długo będą pracować w ich umysłach i sercach, jak to sami wyrazili.

Pozytywny odbiór, poczucie, że nie jestem sam w drodze do pogłębiania relacji z Bogiem i zatroskania o relacje w rodzinie – to pierwsze owoce rekolekcji. Boga najłatwiej można usłyszeć, wychodząc na pustynię, wyjeżdżając na rekolekcje. Odkryli, gdzie leży siła mężczyzny, ich wielkie zadania w rodzinie, uczyli się wprowadzania Bożej miłości w najbliższe i dalsze środowisko. Wyjechali z Loretto pełni wdzięczności: za usłyszane słowo, organizację i smaczne posiłki. Upomnieli się o kolejne rekolekcje dla mężczyzn w roku 2024.

s. M. Klara Bielecka CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]