Skip to content Skip to footer

Piesza pielgrzymka od chrzcielnicy do grobu bł. Ignacego

Piesza pielgrzymka od chrzcielnicy do grobu bł. Ignacego

7 września br. w liturgiczne wspomnienie bł. Ignacego Kłopotowskiego wyruszyła ósma już doroczna piesza pielgrzymka „od chrzcielnicy do grobu bł. Ignacego”, czyli z drohiczyńskiej katedry do Loretto. Jej rozpoczęciem była Msza Święta koncelebrowana o bł. ks. Ignacym Kłopotowskim sprawowana o godz. 8.00 przez bp. Piotra Sawczuka. Ks. Biskup w homilii przybliżył pielgrzymom postać patrona dnia, ks. Kłopotowskiego.

Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Abyśmy byli święci”. Po błogosławieństwie Ks. Biskupa pątnicy przeżegnali się wodą z katedralnej chrzcielnicy, która zrodziła świętych.

Na szlak pielgrzymi wyruszyło 40 osób. Kierownikiem pielgrzymki był – jak co roku – ks. Zenon Czumaj, jej inicjator. Nadto towarzyszyli mu przez całą drogę ks. Grzegorz Bałuczyński i ks. Jacek Wentczuk oraz jedna loretanka s. Zuzanna (a w ostatnim dniu doszła s. Bogumiła). Pielgrzymka trwała 4 dni. Na trasie wierni bardzo gościnnie przyjmowali pątników – zarówno na odpoczynkach, jak i na noclegach, czyli w Repkach, Miedznej i Ostrówku. Pielgrzymka stopniowo powiększała się, tak że ostatniego dnia liczyła już ponad 140 osób. Rozmodlonym pielgrzymom towarzyszyła służba muzyczna, dzięki której szło się lżej i radośniej.

W niedzielę 10 września o godz. 12.00 pielgrzymi stanęli już przed tronem Loretańskiej Pani, gdzie jest sarkofag bł. Ignacego. Uwieńczeniem 4-dniowej wędrówki była uroczysta koncelebrowana Msza Święta odpustowa o godz. 13.00, której przewodniczył bp Leon Dubrawski z Ukrainy. Pogoda była piękna. Podniosły śpiew w wykonaniu trzech chórów wypełniał przestrzeń i plac pełen wiernych. Wiele pielgrzymek pieszych i autokarowych z różnych diecezji. Z samej diecezji drohiczyńskiej było łącznie ponad 650 pieszych pielgrzymów (gdyż oprócz grupy, która pielgrzymowała do Loretto 4 dni, byli jeszcze pątnicy, idący jeden dzień w grupach z Ostrówka, Kamionny, Jerzysk i Łochowa – nie jako oddzielne pielgrzymki, ale stanowiący część Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej do Loretto jako jej poszczególne).

s. Bogumiła CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]