Skip to content Skip to footer

Piesza pielgrzymka od chrzcielnicy do grobu bł. Ignacego

Piesza pielgrzymka od chrzcielnicy do grobu bł. Ignacego

7 września br. w liturgiczne wspomnienie bł. Ignacego Kłopotowskiego wyruszyła ósma już doroczna piesza pielgrzymka „od chrzcielnicy do grobu bł. Ignacego”, czyli z drohiczyńskiej katedry do Loretto. Jej rozpoczęciem była Msza Święta koncelebrowana o bł. ks. Ignacym Kłopotowskim sprawowana o godz. 8.00 przez bp. Piotra Sawczuka. Ks. Biskup w homilii przybliżył pielgrzymom postać patrona dnia, ks. Kłopotowskiego.

Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Abyśmy byli święci”. Po błogosławieństwie Ks. Biskupa pątnicy przeżegnali się wodą z katedralnej chrzcielnicy, która zrodziła świętych.

Na szlak pielgrzymi wyruszyło 31 osób. Kierownikiem pielgrzymki był – jak co roku – ks. Zenon Czumaj, jej inicjator. Nadto towarzyszyli mu przez całą drogę ks. Grzegorz Bałuczyński i ks. Jacek Wędczuk oraz jedna loretanka s. Zuzanna (a w ostatnim dniu doszła s. Bogumiła). Pielgrzymka trwała 4 dni. Na trasie wierni bardzo gościnnie przyjmowali pątników – zarówno na odpoczynkach, jak i na noclegach, czyli w Repkach, Miedznej i Ostrówku. Pielgrzymka stopniowo powiększała się, tak że ostatniego dnia liczyła już ponad 140 osób. Rozmodlonym pielgrzymom towarzyszyła służba muzyczna, dzięki której szło się lżej i radośniej.

W niedzielę 10 września o godz. 12.00 pielgrzymi stanęli już przed tronem Loretańskiej Pani, gdzie jest sarkofag bł. Ignacego. Uwieńczeniem 4-dniowej wędrówki była uroczysta koncelebrowana Msza Święta odpustowa o godz. 13.00, której przewodniczył bp Leon Dubrawski z Ukrainy. Pogoda była piękna. Podniosły śpiew w wykonaniu trzech chórów wypełniał przestrzeń i plac pełen wiernych. Wiele pielgrzymek pieszych i autokarowych z różnych diecezji. Z samej diecezji drohiczyńskiej było ponad 650 pieszych pielgrzymów (gdyż oprócz pielgrzymki czterodniowej, były jeszcze trzy jednodniowe: z parafii Jeżyska, Ostrówek-Kamionna i Łochów).

s. Bogumiła CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]