Skip to content Skip to footer

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła

Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. (Mt 18, 22)

W zacytowanym fragmencie Jezus mówi, że Bóg Ojciec przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, czyli ogromny dług, którego my sami nie jesteśmy w stanie spłacić. Jednocześnie ostrzega nas, żebyśmy i my sami przebaczyli naszym bliźnim. A ile razy mam przebaczyć? Codziennie tyle razy, ile trzeba. Nieprzebaczenie więzi ból, smutek i nienawiść w człowieku. Ten, który nie przebaczył, jest więźniem i więzi tego, któremu nie przebaczył. Nieprzebaczenie hamuje rozwój człowieka i zamyka go w swoim bólu. Siłę do przebaczenia daje nam Bóg. On nas uwalnia poprzez proces, który powinien doprowadzić do przebaczenia z serca drugiemu człowiekowi. Czy ktoś z nas nie zadrży na myśl, że mógłby usłyszeć od Boga, że On nie przebacza mu, ponieważ on sam nie przebaczył swemu bliźniemu i musi ponieść pełne konsekwencje swoich grzechów? Panie, naucz mnie przebaczać od razu ze względu na Twoją miłosierną Miłość…

s. M. Nikola CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]