Skip to content Skip to footer

Błogosławieństwo kaplicy na warszawskiej Pradze

Błogosławieństwo kaplicy na warszawskiej Pradze

Po gruntownym remoncie, w dniu 21 marca pobłogosławiono kaplicę Świętej Rodziny w Domu Generalnym Sióstr Loretanek na warszawskiej Pradze. Bł. ks. Ignacy Kłopotowski zakupił ją już ponad 90 lat temu.

Początek historii kaplicy sięga roku 1932, gdy kard. Aleksander Kakowski, 3 stycznia dokonał jej poświęcenia. Znajdowała się ona wówczas w skrzydle od strony ul. Okrzei, w którym obecnie mieszczą się pokoje sióstr oraz świetlica środowiskowa „Dom Ojca Ignacego”. Ze względu na potrzebę remontu tej części, w 2005 r. przeniesiono kaplicę do miejsca, w którym do lat 90. znajdowała się drukarnia loretanek. W tym miejscu kaplica służyła siostrom aż do lipca 2021 roku.

Dzięki ofiarnemu sercu p. Reginy Katner kaplica została odremontowana według projektu p. Tomasza Kulsa. Pragnąc odzwierciedlić jej oryginalną architekturę, wzorował się on na projekcie pierwszego architekta i wybitnego artysty Jerzego Machaja.

Podczas Mszy świętej biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński pobłogosławił kaplicę w obecności czterech kapłanów. W homilii, powołując się na słowa św. Pawła do Galatów: „Jeden drugiego brzemiona noście” (6, 2), przypomniał o tym, że na drodze wiary nie jesteśmy sami. Podkreślał też, że kaplica to miejsce, w którym Jezus chce być obecny pośród nas przez całą dobę. Bóg cieszy się, gdy w ciągu dnia odwiedzamy Go choćby na chwilę, by w ten sposób umocnił naszą wiarę i nadzieję. „Gdy pytamy o sens naszego życia – zaznaczył celebrans – warto, byśmy pamiętali, że wszystko powinno być na większą chwałę Bożą”.

Dziękujemy Bogu oraz wszystkim dobrym ludziom za to skromne, ale godne miejsce kultu, w którym będziemy mogli doświadczać obecności Pana. Pragniemy, aby nasze wspólnoty zakonne i rodzinne mogły doświadczać Bożej miłości oraz opieki Świętej Rodziny każdego dnia.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]