Skip to content Skip to footer

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Na krzyż z Nim! (…) Prawdziwie, Ten był Synem Bożym (Mt 27, 23. 54).

Męka Pańska według św. Mateusza ukazuje nam Jezusa upokorzonego, zdradzonego, samotnego, opuszczonego przez wszystkich. Ta droga jest drogą pełnienia woli Ojca. Uświadamiając sobie czym jest chrzest, zgadzamy się na bycie chrześcijaninem, dokonujemy wyboru takiej drogi. Ale zarazem jest to pytanie: po której stronie staję jako chrześcijanin, jako wierzący? Czy umiem wystawić siebie na pośmiewisko, gdy wybieram Jezusa i przy Nim staję? Czy umiem przyjąć samotność, odrzucenie ze względu na Chrystusa? A może stoję po drugiej stronie, przeciwko Niemu? Ale wiedz bracie i siostro, że nawet wtedy, gdy odrzucasz Jezusa, On idzie tą drogą dla ciebie, by powiedzieć ci, że cię kocha i na ciebie czeka.

s. M. Nikodema CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]