Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Blog Standard

Życie i działalność

Życie i działalność

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski został wyniesiony do chwały ołtarzy 19 czerwca 2005 r. Żył w latach 1866-1931. Od dziecka wzrastał w atmosferze religijnej i patriotycznej. Kochał kapłaństwo i usiłował żarliwie głosić Chrystusa w posłudze duszpasterskiej, w zajęciu się najbiedniejszymi Lublina czy później Warszawy oraz poprzez apostolstwo drukowanego słowa Bożego. W roku 1920 założył Zgromadzenie Sióstr…

Read more

Droga świętości ks. Ignacego Kłopotowskieg

Droga do świętości ks. Ignacego Kłopotowskiego

OSOBISTA ŚWIĘTOŚĆ Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski od najmłodszych lat głęboko był przejęty pragnieniem odpowiedzi na wezwanie Boga do uczestnictwa w Jego świętości. Łaska chrztu świętego, religijne wychowanie od dzieciństwa budziły i rozwijały w nim doświadczenie bliskości Boga. Z czasem to nieustanne wzrastanie w Bogu przybierało na sile, wydając w jego życiu bogate owoce. Otoczenie bardzo szybko wyczuwało…

Read more

Kult Błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego

Kult bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Przekonanie o świętości ks. Ignacego Kłopotowskiego było żywe od momentu śmierci kapłana i to zarówno wśród tych, którzy znali go osobiście, jak i wśród czytelników jego pism. Pogrzeb na warszawskich Powązkach był manifestacją czci wobec zmarłego. Kolejną okazją do podkreślenia świętości jego życia i heroiczności cnót był drugi pogrzeb – przeniesienie ciała do Loretto. …

Read more

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Polsce

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Polsce

Niemal 90-letnia tradycja na rynku wydawnictw katolickich jedno z najstarszych Powstanie zawdzięcza bł. ks. Ignacemu Kłopotowskiemu, założycielowi Zgromadzenia Sióstr Loretanek, który dostrzegał i wysoko cenił ewangelizacyjną potęgę słowa drukowanego. Współcześnie wydawnictwo publikuje kilkadziesiąt pozycji rocznie, łącząc doświadczenie i nowoczesne metody pracy drukarskiej. Tematyka w ofercie wydawniczej sióstr loretanek – książkach, akcydensach i czasopismach…

Read more

Cud i świadectwa łask

Cud i świadectwa łask

CUD ZA WSTAWIENNICTWEM KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO Spośród wielu świadectw łask otrzymanych od Boga za pośrednictwem ks. Ignacego Kłopotowskiego do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie zostało złożone udokumentowane świadectwo uzdrowienia ks. Antoniego Łatko z Szerokiej w archidiecezji katowickiej. 61-letni kapłan został napadnięty i zmasakrowany przez nieznanych sprawców na plebanii w nocy z 20 na…

Read more

Wydawnictwo Sióstr Loretanek Mimep-Docete w Pessano

Wydawnictwo Sióstr Loretanek Mimep-Docete w Pessano

Historia zaczyna się w 1965 r., kiedy do parafii w Pessano, w której proboszczem był don Angelo Albani, skierowany został don Massimo Astrua. Pracując jako kapelan w Instytucie im. Ks. Carlo Gnocchi w Pessano, dużo czasu poświęca ludziom chorym i starszym, sierotom, a przede wszystkim niepełnosprawnej młodzieży przebywającej pod opieką Instytutu. Idea powstania wydawnictwa…

Read more

Sława świętości ks. Ignacego Kłopotowskiego

Sława świętości ks. Ignacego Kłopotowskiego

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski od najmłodszych lat przejął się głęboko wezwaniem Boga do uczestnictwa w Jego świętości. Łaska chrztu świętego, religijne wychowanie sprawiło, że już w dzieciństwie zrodziło się w nim pragnienie widzenia Boga. Pragnienie to nieustannie wzrastało, przybierało na sile, wydając w życiu bogate owoce. Otoczenie bardzo szybko wyczuwało i zauważało jego duchowe…

Read more

Modlitwa o dar kanonizacji bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera

Modlitwa o dar kanonizacji bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera

Boże wszechmogący, jedyne źródło życia i świętości, Ty w Błogosławionym Ignacym dałeś Kościołowi w Polsce gorliwego pasterza, który całym swoim życiem świadczył o Chrystusie i niestrudzenie głosił Ewangelię słowem, drukiem i pracą na rzecz najbiedniejszych. Spraw, aby został zaliczony do grona świętych Kościoła powszechnego, by wszyscy ochrzczeni odnajdywali w nim wzór postępowania drogą uczniów Chrystusa…

Read more

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Baia Mare, Rumunia

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Baia Mare, Rumunia

Drukarnia parafialna w Baia Mare prowadzona była przez siostry loretanki od 1995 r. Początkowo w warunkach bardzo skromnych i na najprostszych maszynach poligraficznych. Wydawnictwo i drukarnia sióstr loretanek zaczęły funkcjonować od 2005 r. Dziś posiada już własną osobowość prawną, a także nowoczesny sprzęt i maszyny poligraficzne. Apostolstwo przez słowo drukowane w Rumunii to…

Read more