Skip to content Skip to footer

XXI Niedziela Zwykła

XXI Niedziela Zwykła

(…) A wy, za kogo Mnie uważacie? (Mt 16, 15).

Szymon Piotr odpowiedział bez wahania. Jednak to wyznanie wiary nie było jego wyłączną zasługą. Bóg przygotował Piotra na tę chwilę przez łaskę uprzedzającą – „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. Wiara bowiem rodzi się ze słuchania (por. 2 Kor 5,17). „A wy, za kogo Mnie uważacie?” Dziś to pytanie jest skierowane do nas. Jezus czeka na nasze wyznanie wiary, wyrażane nie na podstawie ludzkich opinii, lecz wypływające z głębi serca i daru łaski, oparte na nieomylnych prawdach Bożych. Tak jak Piotr trwajmy w szkole Jezusa Chrystusa. Uważnie słuchajmy Jego słowa i wprowadzajmy je w czyn. Prośmy Jezusa o łaskę na miarę zadań, do których nas wzywa. Za Szymonem Piotrem mówmy Mu z wiarą: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

s. M. Margaret CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]