Skip to content Skip to footer

XIII Niedziela Zwykła

XIII Niedziela Zwykła

„On zaś rzekł do niej: <<Córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości>>”. (Mk 4,38)

Zaczęła mieć nadzieję na lekarstwo, które przyniosłoby jej zdrowie, poznała, że nadszedł czas, kiedy przyszedł Lekarz niebiański; powstała, aby wyjść naprzeciw Słowu. Widziała, że ciśnie się do Niego tłum; nie wierzą jednak ci, którzy dotykają. Przez wiarę dotyka się Chrystusa, przez wiarę widzi się Chrystusa; nie dotyka się Go jednak cieleśni, nie można Go objąć oczami, bowiem nie widzi Go ten, który patrząc nie widzi; ani nie słyszy ten, kto nie rozumie tego, co słyszy, i nie dotyka ten, kto dotyka bez wiary… Jeśli więc i my chcemy zostać uzdrowieni, dotknijmy rąbka szaty Chrystusa… Błogosławieni, którzy dotknęliby przynajmniej skraju szaty Słowa, bo któż zdolny jest objąć całość?

św. Ambroży (+397)
źródło: opr. Ks. Marek Starowieyski „Karmię was tym, czym sam żyję” Ojcowie żywi II, str. 251, 1979.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]