Skip to content Skip to footer

XI Niedziela Zwykła

XI Niedziela Zwykła

Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest królestwo niebieskie. (Mt 10, 6-7)

Żniwo wciąż jest wielkie – chorzy, trędowaci, opętani… a robotników mało. Chrystus zachęca, by prosić o pasterzy. O tych, którzy miłością odpowiedzą na Jego miłość. Którzy znękanym i porzuconym poniosą Ewangelię, którzy będą ją przelewali z serca do serca, gotowi nawet oddać życie, byle tylko prawda nie uległa skrępowaniu, którzy zechcą przyjąć dar, stać się zaczynem nowego życia, łaską dla zagubionych owiec, być Bożym ogniem – jak dwunastu apostołów, jak siedemdziesięciu dwóch uczniów, jak bł. ks. Ignacy Kłopotowski. Bóg czeka na Twoje i moje serce, byśmy gorliwością rozpalali serca innych, byśmy poszli za Nim i stawali się Jego świadkami. Bliskie jest bowiem królestwo niebieskie. Nawracajmy się!

s. M. Maryla CSL

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]