Skip to content Skip to footer

Media

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Polsce

Niemal 90-letnia tradycja na rynku wydawnictw katolickich jedno z najstarszych Powstanie zawdzięcza bł. ks. Ignacemu Kłopotowskiemu, założycielowi Zgromadzenia Sióstr Loretanek, który dostrzegał i wysoko cenił ewangelizacyjną potęgę słowa drukowanego.…

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Baia Mare, Rumunia

Drukarnia parafialna w Baia Mare prowadzona była przez siostry loretanki od 1995 r. Początkowo w warunkach bardzo skromnych i na najprostszych maszynach poligraficznych. Wydawnictwo i drukarnia sióstr loretanek zaczęły…

Wydawnictwo i drukarnia w Bracławiu na Ukrainie

Siostry loretanki podjęły pracę na Ukrainie od 28 sierpnia 1992 r. Zaprosił je ks. Grzegorz Tomaszewski, który od roku 1991 prowadził duszpasterstwo w Bracławiu i okolicznych miejscowościach. Początkowo siostry zamieszkały…

Księgarnie loretańskie

Jedną z form apostolstwa słowem są prowadzone przez Zgromadzenie KSIĘGARNIE. Siostry rozprowadzają w nich zarówno pozycje książkowe, które ukazują się nakładem naszego Wydawnictwa , jak też książki innych wydawnictw. Oprócz…

Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek

Powstało w trosce o ukazanie rozwoju pracy wydawniczej i zachowanie dorobku oraz historycznej spuścizny Zgromadzenia i Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Prezentacja historii pracy wydawniczej i drukarskiej bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego…