Skip to content Skip to footer

Wspomnienie liturgiczne bł. Ignacego Kłopotowskiego

Wspomnienie liturgiczne bł. Ignacego Kłopotowskiego

7 września 2023 r. będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, a jednocześnie 92 rocznicę jego śmierci. 19 czerwca br. minęło już 18 lat od jego beatyfikacji.

Ks. Ignacy urodził się w Korzeniówce Małej k. Drohiczyna. 11 lat swego dzieciństwa spędził na Podlasiu, następnie uczęszczał do klasycznego gimnazjum męskiego w Siedlcach. Przygotowywał się do kapłaństwa przez 4 lata w seminarium lubelskim i przez 4 lata studiując na Akademii Duchownej w Petersburgu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Franciszka Jaczewskiego w katedrze lubelskiej 5 lipca 1891 r. Służył Bogu i ludziom przez 17 lat na terenie Lublina i 23 lata w Warszawie.

Żył wdzięcznością Bogu za dar kapłaństwa oraz wytężał wszystkie siły, aby jak najwięcej ludzi poznało i ukochało Chrystusa. W duszpasterstwo włączył prasę katolicką i książkę religijną. Założył też nowe zgromadzenie – Siostry Loretanki, aby razem z nim promowały i dostarczały ludziom dobrą książkę i otaczały opieką dzieci, młodzież, rodziny

Gestem dobroci jego serca jest Loretto, zakupione przez niego w 1928 r. szczególnie dla najbiedniejszych dzieci jego parafii Matki Bożej Loretańskiej na warszawskiej Pradze. Proroczo przepowiedział rozwój kultu maryjnego w Loretto, a z jego inicjatywy powstała już w 1928 r. grota z figurą Matki Bożej, która istnieje do dziś.

Całe 40 lat swego kapłaństwa przeżył gorliwie, kreatywnie, łącząc głębokie życie modlitwy z głoszeniem Słowa Bożego i niesieniem czynnej pomocy najbiedniejszym. Jednocześnie zapewniał, że po śmierci nie będzie próżnował.

Beatyfikacja ks. Ignacego odbyła się 19 czerwca 2005 r. w Warszawie na Placu Piłsudskiego. Jego grób znajduje się w sanktuarium w Loretto, serce – w katedrze warszawsko-praskiej, zaś w swoich relikwiach powędrował na wszystkie kontynenty świata. Najwięcej kościołów posiadających relikwie bł. ks. Ignacego jest w Polsce, a szczególnie w diecezji drohiczyńskiej i warszawsko-praskiej. Jest skutecznym orędownikiem u Boga dla tych, którzy się modlą za jego wstawiennictwem.

Obecność bł. ks. Ignacego najbardziej odczuwalna jest w Loretto, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki i gdzie w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.30 są Msze Święte przez jego wstawiennictwo, procesje z jego relikwiami oraz indywidualne błogosławieństwo relikwiami. Od kilku miesięcy również w drugą niedzielę każdego miesiąca o godz. 16.00 jest Eucharystia o dar kanonizacji bł. ks. Ignacego. Uczestnicy tych modlitw mogą również poznawać jego życie, duchowość, czy prowadzone apostolstwo, bowiem każdą z wspomnianych Eucharystii poprzedza 10-minutowe słowo o Błogosławionym. Msze Święte pierwszo-czwartkowe nagrywa internetowa telewizja warszawsko-praska SALVE NET.

Od szeregu lat sprawowane są Msze Święte o dar jego kanonizacji i o łaski za jego orędownictwem w katedrze warszawsko-praskiej w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 18.00, jak i w Rembertowie – w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej – w drugą niedzielę o godz. 18.00.

Błogosławiony ks. Ignacy pomaga z nieba na różne sposoby. Wstawia się w sprawach indywidualnych osób, rodzin i w różnych powierzanych mu intencjach. Jego wstawiennictwu przypisujemy powstanie nowego kościoła w Loretto, zrodzenie w sercu Reginy Katner i Andrzeja Jaczewskiego myśli – wielkodusznego gestu w postaci wzniesienia nowej świątyni dla pielgrzymów przybywających do sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Różnymi drogami – na kartkach czy droga mailową – napływają nieustannie prośby za wstawiennictwem Błogosławionego, jak i podziękowania za otrzymane łaski.

Jest to przestrzeń otwarta dla wszystkich – każdy może się ubiegać o wstawiennictwo bł. ks. Ignacego. Ten, który za życia krążył jak promień słońca po powierzonej mu parafii, penetrował wszędzie, widział nawet przez zamknięte drzwi potrzeby ludzi i im zaradzał, tak i teraz nieustannie wstawia się u Boga za wszystkimi, którzy go o to proszą.

Niech więc kolejna rocznica jego śmierci i wspomnienia liturgicznego ożywi w wierzących kult bł. ks. Ignacego i ośmieli o ubieganie się o jego pośrednictwo u Boga.

s. M. Klara Bielecka

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]