Skip to content Skip to footer

Świąteczne spotkanie Rodziny Loretańskiej

Świąteczne spotkanie Rodziny Loretańskiej

W Loretto, w Niedzielę Miłosierdzia, tj. 16 kwietnia, miało miejsce świąteczne spotkanie Rodziny Loretańskiej.

Zaczęło się ono od wspólnej modlitwy różańcowej, którą poprowadził kapelan z Loretto, o. Ireneusz Matysiak SSCC. Następnie o godz. 10.00 była sprawowana w kościele Eucharystia, której przewodniczył o. Ireneusz, jako duchowy opiekun tej wspólnoty; on również wygłosił okolicznościowe kazanie. Msza Święta zgromadziła liczną rzeszę członków Rodziny Loretańskiej. Była na niej obecna też m.in. Matka generalna Zgromadzenia Sióstr Loretanek Brygida Olędzka wraz z s. asystentką Wiolettą Ostrowską i s. Joanna Kucharek, miejscowa przełożona domu w Loretto, i nowi członkowie Rodziny Loretańskiej.

Po skończonej modlitwie wszyscy zebrani udali się na loretańską stołówkę, gdzie miała miejsce świąteczna agapa. Była to okazja do złożenia życzeń, uradowania się wzajemną obecnością i podzielenia się świadectwem swego życia i wiary. 

***

Rodzina Loretańska została powołana do istnienia dnia 10 września 1999 roku w Loretto – w miejscu, gdzie szczególnie czczona jest Matka Boża Loretańska. W ten sposób Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej dzieli się charyzmatem przekazanym przez założyciela, bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, zarówno z osobami duchownymi, jak również z osobami świeckimi. Zgodnie z zapisem w Konstytucjach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej: „Siostry, podobnie jak wszyscy chrześcijanie, są odpowiedzialne za przepajanie duchem Ewangelii porządku doczesnego, za rozszerzanie Królestwa Bożego tu i teraz oraz za ciągłe doskonalenie świata i kierowanie go przez Chrystusa do Boga. Zgromadzenie może to realizować poprzez zakładanie kręgu ludzi świeckich i duchownych szerzących kult Matki Bożej Loretańskiej i idee apostolatu Ojca Założyciela” (Art. 165).

Z wielką radością zachęcamy każdego, kto pragnie włączyć się do Rodziny Loretańskiej. Może do niej należeć osoba, która chce być pomocnikiem Matki Bożej Loretańskiej, Służebnicy Słowa Wcielonego, i zobowiązuje się do przepajania codziennego życia duchem Ewangelii oraz szerzenia Królestwa Bożego przez promowanie życia rodzinnego, popieranie prawdy w środkach społecznego przekazu w duchu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Najbliższe terminy Mszy Świętych o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i zdrowie dla żyjących oraz o zbawienie wieczne dla zmarłych Członków odprawianych w kościele w Loretto o godz. 10.00: 21 maja, 18 czerwca, 16 lipca, 20 sierpnia, 17 września, 15 października, 19 listopada, 17 grudnia.

Bliższych informacji o Rodzinie Loretańskiej udziela:

s. Alojza Hornowska
Animatorka Rodziny Loretańskiej
Loretto 1, 07-202 Wyszków
E-mail: rodzinaloretanska@loretto.pl
Tel. (29) 741 17 87 lub 37
http://loretto.pl/rodzina-loretanska

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]