Skip to content Skip to footer

O Nas

Majówki z Loretankami

Maj to miesiąc, w którym świat rodzi się do życia. Miesiąc poświęcony Matce Bożej, która swoim fiat pozwoliła Życiu przyjść na świat. Niezwykle wymowna w polskiej kulturze tradycja nabożeństw majowych…

Kącik Kulinarny s. Tymoteuszy Marczuk

Szczęśliwą loretanką jestem już od 30 lat. Do Zgromadzenia wstąpiłam parę lat po wstąpieniu mojej rodzonej siostry s. Natalii. Przebywałam na różnych naszych placówkach: w Domu Generalnym w Warszawie, Loretto,…

Nowenna do Matki Bożej Loretańskiej

Bądź pozdrowiona, najświętsza i najchwalebniejsza Panno Maryjo, Córko Ojca Przedwiecznego, dziewicza Matko Słowa Bożego i najczystsza Oblubienico Ducha Świętego. Cześć Ci oddaję, o Ty, wywyższona nad wszystkich aniołów i świętych…

Być jak Maryja

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski był wielkim czcicielem Maryi, dlatego zakładając nowe zgromadzenie, oddał je w macierzyńską opiekę Matki    Bożej Loretańskiej. Pragnął, aby każda loretanka pamiętała, że „jest córką Matki Bożej…

Nasza Patronka

PANI LORETAŃSKA Czarna Madonna z Dzieciątkiem i Jezus w cudownej figurze  - jest Królową naszych Serc. SŁUŻEBNICA SŁOWA Pokorna, zasłuchana w Słowo Boga, rozważająca je w swoim…

Patronowie Zgromadzenia

Główną Patronką Zgromadzenia – w myśl Ojca Założyciela – jest Matka Boża Loretańska, Służebnica Słowa. Jest Ona dla każdej siostry loretanki wzorem zjednoczenia z Chrystusem i ofiarnej służby człowiekowi. Oddając…

Charyzmat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

Zgromadzenie Sióstr Loretanek realizuje charyzmat przekazany przez swego założyciela – bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Siostry troszczą się o własne uświęcenie oraz przekazują Ewangelię poprzez słowo drukowane, żywe słowo i niesioną…