Skip to content Skip to footer

Instalacja relikwii bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego w Kątach

Instalacja relikwii bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego w Kątach

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski w swoich relikwiach przybył 5 listopada 2023 roku do kolejnej parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kątach – diecezji drohiczyńskiej, gdzie też bywał podczas swojego życia.

Miejscowość Kąty stanowiły jeszcze na początku XX wieku część parafii Korytnica, gdzie długie lata był proboszcze ks. Ignacy Jasiński – serdeczny przyjaciel bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. 7 października 1916 roku ks. Ignacy Jasiński poświęcił pierwszą kaplicę w Katach, a 28 września 1919 roku bp. Henryk Przeździecki erygował Katy samodzielną parafią. W tych uroczystościach zapewne uczestniczył bł. ks. Ignacy Kłopotowski. Wprowadzenie relikwii do świątyni połączone zostało z kanoniczną wizytacją parafii, którą przeprowadził bp Piotr Sawczuk. Nadało to tym większej rangi instalacjom relikwii. W Liturgii uczestniczyły również siostry loretanki – asystentka generalna s. M. Wioletta Ostrowska, s. M. Klara Bielecka, która przed każda Mszą św. zapoznała parafian z biografią bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego oraz s. M. Aleksandra Pięta. Biskup Drohiczyna w swoich homiliach nawiązywał również do świętości życia św. Jana Pawła II, bł. Jerzego Popiełuszko, których relikwie już wcześniej zostały wprowadzone do świątyni Matki Bożej Częstochowskiej jak i do świadectwa wiary i gorliwości kapłańskiej bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Biskup podkreślił, że święci i błogosławieni to słupy milowe w drodze do nieba, to autorytety dobra, wytrwałości i znaki sprzeciwu wobec zła. Wierni otrzymali obrazki błogosławionego ks. Ignacego. Ksiądz Ignacy Kłopotowski, który zapewniał, że po śmierci nie będzie próżnował, stanie się wielkim i skutecznym orędownikiem u Boga dla parafian z Kątów k. Węgrowa.

s. M. Klara Bielecka

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]