Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Blog Standard

Dzienny Opiekun Ignaś

Dzienny Opiekun Ignaś

W domu zakonnym w Krynicy Górskiej od kilku lat siostry prowadzą dzieło pod nazwą „Dzienny Opiekun Ignaś”. Ma ono charakter żłobka, gdzie są przyjmowane dzieci poniżej 3 roku życia, maksymalnie ośmioro. Pod czułą opieką przebywające tu dzieci mają zaspokojone wszystkie swoje potrzeby. To miejsce bardzo przyjazne, pełne kolorów, ciepła domowego, dobroci i miłości siostrzanej i…

Read more

Biblioteka Loretańska

Biblioteka Zgromadzenia Sióstr Loretanek

„Książka jest chlebem dla duszy. Niech siostry dzielą się tym chlebem z innymi”. - bł. ks. Ignacy Kłopotowski - Zgodnie z wolą bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego książka stanowi pierwsze narzędzie realizacji misji apostolskiej założonego przez niego Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Zadanie to w obecnych czasach realizowane jest przez pracę sióstr w drukarniach i wydawnictwach w czterech krajach Europy. Owocem…

Read more

Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek 001

Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek

Powstało w trosce o ukazanie rozwoju pracy wydawniczej i zachowanie dorobku oraz historycznej spuścizny Zgromadzenia i Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Prezentacja historii pracy wydawniczej i drukarskiej bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego oraz powołanej przez niego przed 90 laty Drukarni Loretańskiej, funkcjonującej dziś jako Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Misja skoncentrowana na ukazywaniu idei apostolatu bł. ks. Ignacego…

Read more

Soczi Siostry Loretanki

Siostry w Soczi, Rosja

Misja Zgromadzenia Służba Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Rosji, na Kaukazie, rozpoczęła się w listopadzie 1992 r. Już miesiąc później siostry przywiozły figurę Matki Bożej Loretańskiej, która była zamówiona we włoskim Loreto przez Matkę Generalną Zofię Chomiuk. Od tego momentu Matka Boża Loretańska opiekuje się nami i parafią, pomaga w szerzeniu charyzmatu Ojca Założyciela -…

Read more

45 wskazówek od bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego na dobre i święte życie

45 wskazówek od bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego na dobre i święte życie

To, co nas spotyka, pochodzi z dobrej ręki Boga, który wie, co dla nas jest najlepsze. Powtarzajmy zawsze: „Panie, bądź wola Twoja!” Pamiętaj, że Bóg na ciebie patrzy, a Jego świętość najwyższa wymaga od ciebie największej skromności. Jeśli cię ludzie chwalą nie wynoś się, jak cię ganią nie martw się. Jesteś tym, czym jesteś w…

Read more

Patronowie Zgromadzenia

Patronowie Zgromadzenia

Główną Patronką Zgromadzenia – w myśl Ojca Założyciela – jest Matka Boża Loretańska, Służebnica Słowa. Jest Ona dla każdej siostry loretanki wzorem zjednoczenia z Chrystusem i ofiarnej służby człowiekowi. Oddając cześć Matce Słowa Wcielonego, siostry głoszą Jej chwałę oraz naśladują cichość, pokorę i stałą gotowość pełnienia woli Bożej. Patronem drugorzędnym Zgromadzenia jest św. Józef,…

Read more

Okno Życia

Okno Życia

Okno Życia znajduje się w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie przy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18. Został otwarte 25 marca 2009 r. przy współudziale Zgromadzenia, ks. abp. Henryka Hosera SAC, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz pary nowożeńców Ewy i Marcina, w znacznej części finansujących to przedsięwzięcie. Wymowny symbol troski o życie, dla…

Read more

Wsparcie Zgromadzenia

Wsparcie Zgromadzenia

Drodzy Przyjaciele naszego Zgromadzenia i Bożych dzieł realizowanych za naszym pośrednictwem, od początku istnienia towarzyszy nam – siostrom loretankom  ̶ Wasza ogromna życzliwość i wsparcie (zarówno w wymiarze modlitewnym, jak i finansowym). Dzięki nim udało się zrealizować niepoliczoną wielość dzieł, małych i wielkich, na chwałę Pana i ku pożytkowi bliźnich. Nigdy o tym nie zapominamy,…

Read more

Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 18 03-717 WARSZAWA Centrala tel. (22) 619-14-86 tel./fax (22) 618-97-71 e-mail: loretankidg@loretanki.pl UDOSTĘPNIJ

Read more

Projekty i współpraca

Przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa budynku na działalność społeczno – kulturalną w Loretto w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej – fundamenty Koszt całkowity: 340 000 PLN Dotacja: 272 000 PLN Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury. Przedsięwzięcie pod nazwą: Termomodernizacja 4 budynków przeznaczonych do kultu religijnego należących do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej w Loretto gm. Wyszków. Koszt…

Read more