Skip to content Skip to footer

XX Niedziela Zwykła

XX Niedziela Zwykła

(…) Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha (Mt 15, 22).

Tak jak Jezusa, tak z pewnością i nas, zadziwia wiara kobiety kananejskiej. W krótkim spotkaniu z Panem tyle razy spotyka się z Jego pozorną obojętnością. Jezus najpierw milczy, potem idzie dalej, aż wreszcie mówi, że został posłany do innych. Ale ona nie przestaje wołać: „Ulituj się nade mną! (…) Dopomóż mi!”. Zwycięsko przechodzi wszystkie te próby, ponieważ jest bardzo zdeterminowana i pewna Jego dobroci. A jak ja reaguję, gdy Jezus wydaje się milczeć? Czy mimo wszystko ufam i nie tracę nadziei? Czy pamiętam o tym, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37)? Oby Pan mógł się zadziwić również moją wiarą. Oby ją znalazł, gdy przyjdzie (por. Łk 18,8).

s. M. Nazaria CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]