Skip to content Skip to footer

XI Niedziela Zwykła

XI Niedziela Zwykła

„Z czym porównamy królestwo Boże (…)? Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię (…)”. (Mk 4,31n)

Patrzmy więc, dlaczego wspaniałe królestwo niebieskie jest porównane do ziarnka gorczycznego. Przypominam sobie, że w innym miejscu czytałem o ziarnie gorczycznym, kiedy to Pan porównał je do wiary w słowach: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, rzeklibyście tej górze: podnieś się i rzuć się w morze” (Mt 17,19). Nie jest to bynajmniej mała wiara, lecz zaiste silna. Chcesz wiedzieć, jak wielkiej wiary potrzeba? Czytaj u Apostoła: „Jeśli miałbym taką wiarę, iżbym góry przenosił” (Kor 13,2). Jeśli więc królestwo niebios jest jak ziarnko gorczyczne, to zaiste wiara jest królestwem niebieskim, a królestwo niebieskie jest wiarą. Przeto ten, kto ma wiarę, ma królestwo niebieskie, i królestwo niebieskie jest w nas i wiara jest w nas. Spróbujmy teraz ocenić treść porównania na podstawie samej natury gorczycy. Jej ziarnko jest z pewnością rzeczą nieznaczną i zwyczajną, ale dopiero gdy się je zetrze, odczuwa się jego siłę. Podobnie i wiara: na pierwszy rzut oka wyda się być czymś prostym, ale ścierana przeciwnościami rozlewa wokół dobrodziejstwa swej mocy tak, że tych, którzy o niej słyszą, lub czytają, napełnia wonnością swego piękna.

Św. Ambroży(+397)
źródło: opr. Ks. Marek Starowieyski „Karmię was tym, czym sam żyję” Ojcowie żywi II, str. 231, 1979.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]