Skip to content Skip to footer

VII Niedziela Wielkanocy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

VII Niedziela Wielkanocy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 19-20).

Nie wystarczy wspiąć się na górę. Nie wystarczy oddawanie pokłonu, zwłaszcza takiego z przyzwyczajenia lub dlatego, że wszyscy tak robią. Na tej górze jest dopiero początek, bo tu dostaniesz polecenie, co zrobić, by uzyskać zbawienie.

s. M. Estera CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]