Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Blog Standard

Muzeum dzwonków i krzyż w Loretto

Muzeum dzwonków i krzyż w Loretto

W Loretto 2 czerwca 2024 r. został poświęcony krzyż przydrożny przy wjeździe na teren sanktuarium oraz zostało otworzone muzeum dzwonków. Na te wydarzenia przybył bp Tadeusz Pikus z Drohiczyna. Przewodniczył Mszy Świętej o godzinie 10:00 w nowym kościele, jak też poświęcił krzyż i razem z przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Loretanek – s. Brygidą Olędzką…

Read more

Spotkanie zarządów domowych

Spotkanie zarządów domowych

27 maja 2024 r. w Warszawie Rembertowie odbyło się pierwsze w historii naszego zgromadzenia spotkanie zarządów domowych, czyli sióstr przełożonych i radnych domowych. Temat: „Posługa władzy. Współpraca i relacje w zarządzie domowym wspólnoty zakonnej”. Część wykładową poprowadzili: s. Bożena Szewczul ze Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, kanonistka, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UKSW;…

Read more

IX Niedziela Zwykła

IX Niedziela Zwykła

„Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu”. (Mk 2,28) Nie powinni święcić tylko jeden dzień ci, którzy otrzymali nakaz, aby święcili całe życie. „Tak przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy” (Kor 5,8). Nie powinni więc stać przy złotym ołtarzu (Starego Prawa)…

Read more

Dar rekolekcji

Dar rekolekcji

Za nami rekolekcje „Weekend od Boga”. Od 17 do 19 maja mogliśmy w polskim Loretto odpocząć przy Panu Bogu. Czas był wypełniony tak, że nie zabrakło go ani na modlitwę, ani na wspólne rozmowy, zabawę czy zatopienie się w pięknie przyrody. Mogliśmy wysłuchać ciekawych katechez ks. Kamila, przemedytować wypowiedziane treści na łonie natury. Msza Święta…

Read more

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

„Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego”! (J 20,22) Podobnie Duch Święty: jeden i ten sam, niepodzielny, udziela swej łaski każdemu tak, jak chce. Schnące drzewo, gdy otrzyma wodę, wypuszcza pędy. Tak samo grzesznik przyniesie owoce sprawiedliwości, gdy uczyniwszy pokutę, stanie się godny daru Ducha Świętego. Jeden i ten…

Read more

Majowe spotkanie

Majowe spotkanie

13 maja br., w dniu wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, odbyło się spotkanie Młodych z Loretto w domu generalnym na warszawskiej Pradze. Rozpoczęliśmy o godzinie 18.00 Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Michała Pierzchałę. Podczas Eucharystii została zawiązana nowa grupa modlitewna tzw. margaretka. Siedem płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do otoczenia modlitwą…

Read more

Uczestniczenie z wiarą we Mszy świętej (cz. I)

Uczestniczenie z wiarą we Mszy świętej (cz. I)

Nie można na Ofiarę Chrystusa – Kalwarię patrzeć tylko jako na historyczne wydarzenie, które się dokonało kiedyś w Jerozolimie. Ofiara Chrystusa uobecnia się na każdej Mszy świętej i na całym świecie TERAZ. U Boga nie ma czasu ani przestrzeni. Każda Msza święta uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa. Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski, ceniąc wysoko Mszę świętą,…

Read more

IMPULS - Połącz kropki i rozeznaj. Rekolekcje powołaniowe

IMPULS – Połącz kropki i rozeznaj. Rekolekcje powołaniowe

Zapraszamy na wyjątkowe rekolekcje dla osób chcących rozeznać życiowe powołanie: do małżeństwa, życia zakonnego, kapłaństwa, samotności… Odbędą się w dniach: 14-16 czerwca. Warto odkryć znaczenie każdego szlaku, na który wyruszamy w porozumieniu z Bogiem – przekonują organizatorzy.  Rekolekcje poprowadzi kilka sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń zakonnych, dwóch księży i grupa kleryków warszawskich seminariów oraz…

Read more

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

„I rzekł do nich: <<Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu…>>” (Mk 16, 15) Lecz i za innych ludzi módlcie się nieustraszenie. Istnieje bowiem nadzieja, że się nawrócą i pozyskają Boga. Pozwólcie im tedy czerpać naukę, chociażby z uczynków waszych: wobec ich gniewu wy bądźcie cisi, wobec ich przechwałek – wy pokorni,…

Read more