Skip to content Skip to footer

XXX Niedziela Zwykła

XXX Niedziela Zwykła

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem (…) Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. (Mt 22, 37-39)

Na słowa „oko za oko i ząb za ząb” Jezus odpowiada: „Ojcze, przebacz im, gdyż nie wiedzą, co czynią”. Jezus wymazał wszelką nienawiść i zemstę i wywyższył miłość bliźniego, która wraz z miłością Boga stanowią jedność. W rzeczywistości Jezus mówi: „Kto miłuje was, miłuje Mnie, a kto nienawidzi was, nienawidzi Mnie”. Podczas Sądu Ostatecznego będziemy sądzeni z miłości i z tego, jak traktowaliśmy naszych braci: „byłem głodny i nakarmiliście Mnie”. Dla człowieka zemsta stanowi prawo natury, natomiast dla Boga prawem natury jest Miłość. Święty Jan pisze: „Kłamcą jest, kto mówi, że kocha Boga, ale nie bliźniego”. Jezus odkupił nas naprawdę i przywrócił nam niebo, ale równocześnie dał godność wszystkim ludziom, czyniąc ich dziećmi Boga. Jezus poprosił siostrę Faustynę, aby sprezentowała Mu swoje grzechy. To jest prawdziwa Miłość. Jezus uczy nas kochać szczerze naszego bliźniego, także w najtrudniejszych chwilach. Pomyślmy, ileż razy On nam przebaczył i nadal przebacza…

s. Natalia SCL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]