Maryjne zgromadzenie zakonne powstało 31 lipca 1920 r. w Polsce. Założył je bł. ks. Ignacy Kłopotowski. Główną Patronką jest Matka Boża Loretańska.

© 2023 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej