Skip to content Skip to footer

Słowo na niedzielę

IV Niedziela Zwykła

„A wszyscy się zdumiewali, tak, że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne» ”. (J 1, 27) …

III Niedziela Zwykła

„A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim”. (J 1, 18) Natychmiast, prawdziwa bowiem wiara nie zna wahania: natychmiast słucha, natychmiast wierzy, natychmiast podąża, natychmiast staje się rybakiem. „I natychmiast…

II Niedziela Zwykła

„Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich <Czego szukacie?>”. (J 1, 38) W znaczeniu dosłownym należy rozumieć, że Chrystus szedł na przedzie,…

Święto Chrztu Pańskiego

„I zaraz, gdy wyszedł z wody, ujrzał otwierające się niebiosa…” (Mk 1, 10) To wszystko, co zostało napisane, dla nas zostało napisane. Tak więc nim przyjmiemy chrzest, mamy oczy…

IV Niedziela Adwentu

Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (Łk 1, 31) Słowa zwiastowania wzywają każdego z nas – tak osobiście…

III Niedziela Adwentu

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. (J 1, 6) Jan, człowiek posłany przez Boga, jest głosem wołającego na pustyni: „prostujcie drogę Pańską”. Pustynią,…

II Niedziela Adwentu

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. (Mk 1, 3) Jezus przychodzi nad Jordan, gdzie Jan chrzci rzesze i nawołuje do nawrócenia. On nie miał…

I Niedziela Adwentu

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie. (Mk 13, 35) Czuwa ten, kto oczekuje czyjegoś przyjścia, wyczekuje upragnionego spotkania. Czuwać to być wyczulonym, uważnym, mieć otwarte oczy i uszy…