Skip to content Skip to footer

Słowo na niedzielę

XXV Niedziela Zwykła

Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? (Mt 20, 15). Nieźle zaczęli, bo wiadomo: kto rano wstaje, temu Pan…

XXIV Niedziela Zwykła

Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. (Mt 18, 22) W zacytowanym fragmencie Jezus mówi, że Bóg Ojciec przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, czyli ogromny dług,…

XXIII Niedziela Zwykła

(…) gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. (Mt 18, 20) Jezus naucza, że zbawienie jest sprawą osobistą, nikt nie może nas wyręczyć w zjednoczeniu…

XXII Niedziela Zwykła

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci…

XXI Niedziela Zwykła

(…) A wy, za kogo Mnie uważacie? (Mt 16, 15). Szymon Piotr odpowiedział bez wahania. Jednak to wyznanie wiary nie było jego wyłączną zasługą. Bóg przygotował Piotra na tę…

XX Niedziela Zwykła

(…) Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha (Mt 15, 22). Tak jak Jezusa, tak z pewnością i nas, zadziwia wiara kobiety kananejskiej.…

XIX Niedziela Zwykła

[Jezus] Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić (Mt…

XVII Niedziela Zwykła

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę (Mt 13, 44). Skarbem ukrytym…

XVI Niedziela Zwykła

Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł (Mt 13, 24-25). Dziś Pan…