Skip to content Skip to footer

Apostolstwo

Loretańska Grupa Myriam

Loretańska Grupa Myriam powstała przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim pod czułym okiem s. Anny Korman, loretanki. Posiada w swych szeregach 22 członków. Grupa ta została zawiązana w…

Apostolstwo Dobroczynne

Pracę Sióstr w czynach podejmowanych względem potrzebujących nazywamy dziełami dobroczynnymi. Siostry współpracują z diecezjalnym i parafialnym duszpasterstwem charytatywnym Caritas. Wspierają rodziny rozbite, wielodzietne, zaniedbane moralnie, niezaradne finansowo. Udzielają im okresowej…

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Polsce

Niemal 90-letnia tradycja na rynku wydawnictw katolickich jedno z najstarszych Powstanie zawdzięcza bł. ks. Ignacemu Kłopotowskiemu, założycielowi Zgromadzenia Sióstr Loretanek, który dostrzegał i wysoko cenił ewangelizacyjną potęgę słowa drukowanego.…

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Baia Mare, Rumunia

Drukarnia parafialna w Baia Mare prowadzona była przez siostry loretanki od 1995 r. Początkowo w warunkach bardzo skromnych i na najprostszych maszynach poligraficznych. Wydawnictwo i drukarnia sióstr loretanek zaczęły…

Wydawnictwo i drukarnia w Bracławiu na Ukrainie

Siostry loretanki podjęły pracę na Ukrainie od 28 sierpnia 1992 r. Zaprosił je ks. Grzegorz Tomaszewski, który od roku 1991 prowadził duszpasterstwo w Bracławiu i okolicznych miejscowościach. Początkowo siostry zamieszkały…

O Domu Tanga w Tanzanii kilka słów

Rodzina TANGA, jak każda rodzina ma swojego ‘ojca’. Jest nim ks. Janusz Machota, misjonarz ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, który zbudował dom TANGA, by pomóc najbardziej potrzebującym dzieciom z albinizmem –…

Katechizacja dzieci i młodzieży

Realizowane w Zgromadzeniu apostolstwo nauczania i wychowania, jako bardzo trudny i odpowiedzialny obowiązek, wymaga gorliwego przygotowania i nieustannego dokształcania. Siostry starają się wprowadzać dzieci i młodzież w życie modlitwy…