Skip to content Skip to footer

Blog Classic

XXII Niedziela Zwykła
XXII Niedziela Zwykła
Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je (Mt 16, 24-25). Uczniowie nie są jeszcze w stanie zrozumieć, dlaczego Jezus mówi o męce i cierpieniu. On jednak…
Siostry loretanki na szlaku pieszych pielgrzymek
Siostry loretanki na szlaku pieszych pielgrzymek
Tradycją mojej rodzinnej parafii pw. „Wszystkich Świętych” w Szerokiej jest pielgrzymowanie na Jasną Górę w lipcu. Trasa pątnicza ulegała w ciągu 41 lat szerockiego pielgrzymowania zmianom. Obecnie do Matki Bożej pielgrzymi idą przepięknym szlakiem Orlich Gniazd Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W tym roku, w dniach 22-26 lipca, jak przed laty uczestniczyłam w pielgrzymce z moją rodzinną parafią.…
XXI Niedziela Zwykła
XXI Niedziela Zwykła
(…) A wy, za kogo Mnie uważacie? (Mt 16, 15). Szymon Piotr odpowiedział bez wahania. Jednak to wyznanie wiary nie było jego wyłączną zasługą. Bóg przygotował Piotra na tę chwilę przez łaskę uprzedzającą – „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”.…
W Sercu Jezusa i Maryi
W Sercu Jezusa i Maryi
W Loretto od 16 do 20 sierpnia br. gościły dwadzieścia dwie rodziny, które przeżywały tu swoje rekolekcje pod hasłem „W Sercu Jezusa i Maryi”. Był to czas na wspólną modlitwę, ale i zabawę. Każdy dzień rozpoczynaliśmy krótką, wspólną modlitwą, najważniejszym punktem dnia była codzienna Msza Święta, nie zabrało również drogi krzyżowej czy adoracji. Podczas gdy rodzice…
Piesza pielgrzymka
Piesza pielgrzymka
W dniach 5-14 sierpnia część z Młodych z Loretto udała się na Warszawską Akademicką Pielgrzymkę Metropolitalną z grupą Zieloną. Był to czas wielu łask, ale też wielu trudów. Pierwsze dni, pełne deszczu i burz, później fale gorąca sprawiały, że tegoroczna pielgrzymka nie należała do najłatwiejszych. Mimo tego codzienne Słowo Boże, Eucharystia, adoracje i wspólne…
Rekolekcje
Rekolekcje
W dniach od 6 do 14 sierpnia w Loretto miały miejsce rekolekcje dla sióstr loretanek prowadzone przez o. Macieja Lisa OCist z Jędrzejowa. Czas ten był wypełniony ciszą, zakonnym skupieniem, konferencjami, wspólnotową modlitwą brewiarzową, bliskim kontaktem z Bogiem ukrytym w sakramencie Eucharystii, adorowanej Hostii oraz w pięknie leśnej przyrody. W ostatnim dniu rekolekcji siostry odnowiły swoje…
Młodzi z Loretto na ŚDM
Młodzi z Loretto na ŚDM
Niedawno wróciliśmy z Portugali ze Światowych Dni Młodzieży (część z nas bez swoich walizek, ale to szczegół). Codziennie dostawałam i dostaję pytania: jak było? A ja nie wiem, co powiedzieć, bo co można powiedzieć na szybko o szesnastu dniach pełnych przeżyć, przeróżnych emocji i przygód. Że było fajnie? No nie, bo czasami wcale nie było.…
Ślubuję na zawsze...
Ślubuję na zawsze…
We wtorek 15 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 w kościele w Loretto profesję wieczystą złożyła s. Petra Zaskowska, loretanka. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Grzegorz Kucharski, prowincjał SMA. Śluby wieczyste to wielkie wydarzenie w życiu Kościoła. Osoba składająca śluby zobowiązuje się do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie w danej rodzinie zakonnej aż do śmierci.…