Skip to content Skip to footer

Blog Classic

Biblioteka Loretańska
Biblioteka Zgromadzenia Sióstr Loretanek
„Książka jest chlebem dla duszy. Niech siostry dzielą się tym chlebem z innymi”. - bł. ks. Ignacy Kłopotowski - Zgodnie z wolą bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego książka stanowi pierwsze narzędzie realizacji misji apostolskiej założonego przez niego Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Zadanie to w obecnych czasach realizowane jest przez pracę sióstr w drukarniach i wydawnictwach w czterech krajach Europy. Owocem…
Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek 001
Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek
Powstało w trosce o ukazanie rozwoju pracy wydawniczej i zachowanie dorobku oraz historycznej spuścizny Zgromadzenia i Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Prezentacja historii pracy wydawniczej i drukarskiej bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego oraz powołanej przez niego przed 90 laty Drukarni Loretańskiej, funkcjonującej dziś jako Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Misja skoncentrowana na ukazywaniu idei apostolatu bł. ks. Ignacego…
Soczi Siostry Loretanki
Siostry w Soczi, Rosja
Misja Zgromadzenia Służba Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Rosji, na Kaukazie, rozpoczęła się w listopadzie 1992 r. Już miesiąc później siostry przywiozły figurę Matki Bożej Loretańskiej, która była zamówiona we włoskim Loreto przez Matkę Generalną Zofię Chomiuk. Od tego momentu Matka Boża Loretańska opiekuje się nami i parafią, pomaga w szerzeniu charyzmatu Ojca Założyciela -…
45 wskazówek od bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego na dobre i święte życie
45 wskazówek od bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego na dobre i święte życie
To, co nas spotyka, pochodzi z dobrej ręki Boga, który wie, co dla nas jest najlepsze. Powtarzajmy zawsze: „Panie, bądź wola Twoja!” Pamiętaj, że Bóg na ciebie patrzy, a Jego świętość najwyższa wymaga od ciebie największej skromności. Jeśli cię ludzie chwalą nie wynoś się, jak cię ganią nie martw się. Jesteś tym, czym jesteś w…
Patronowie Zgromadzenia
Patronowie Zgromadzenia
Główną Patronką Zgromadzenia – w myśl Ojca Założyciela – jest Matka Boża Loretańska, Służebnica Słowa. Jest Ona dla każdej siostry loretanki wzorem zjednoczenia z Chrystusem i ofiarnej służby człowiekowi. Oddając cześć Matce Słowa Wcielonego, siostry głoszą Jej chwałę oraz naśladują cichość, pokorę i stałą gotowość pełnienia woli Bożej. Patronem drugorzędnym Zgromadzenia jest św. Józef,…
Okno Życia
Okno Życia
Okno Życia znajduje się w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie przy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18. Został otwarte 25 marca 2009 r. przy współudziale Zgromadzenia, ks. abp. Henryka Hosera SAC, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz pary nowożeńców Ewy i Marcina, w znacznej części finansujących to przedsięwzięcie. Wymowny symbol troski o życie, dla…
Wsparcie Zgromadzenia
Wsparcie Zgromadzenia
Drodzy Przyjaciele naszego Zgromadzenia i Bożych dzieł realizowanych za naszym pośrednictwem, od początku istnienia towarzyszy nam – siostrom loretankom  ̶ Wasza ogromna życzliwość i wsparcie (zarówno w wymiarze modlitewnym, jak i finansowym). Dzięki nim udało się zrealizować niepoliczoną wielość dzieł, małych i wielkich, na chwałę Pana i ku pożytkowi bliźnich. Nigdy o tym nie zapominamy,…
Kontakt
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 18 03-717 WARSZAWA Centrala tel. (22) 619-14-86 tel./fax (22) 618-97-71 e-mail: loretankidg@loretanki.pl UDOSTĘPNIJ
Projekty i współpraca
Przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa budynku na działalność społeczno – kulturalną w Loretto w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej – fundamenty Koszt całkowity: 340 000 PLN Dotacja: 272 000 PLN Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury. Przedsięwzięcie pod nazwą: Termomodernizacja 4 budynków przeznaczonych do kultu religijnego należących do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej w Loretto gm. Wyszków. Koszt…