Skip to content Skip to footer

Blog Classic

Żywy Różaniec w Loretto
Żywy Różaniec w Loretto
W Loretto przy sanktuarium MBL są też wspólnoty Żywego Różańca. To trzy róże różańcowe dorosłych, które spotykają się w pierwsze soboty miesiąca: Matki Bożej Loretańskiej, bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego i bł. Pauliny Jaricot. I dwie róży młodych: bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. Klary Badano. Żywy Różaniec to wspólnota, w której moja modlitwa jest…
Na wesoło 24.02
Na wesoło :)
„Bycie mężczyzną i kobietą radości oznacza bycie mężczyzną i kobietą pokoju, oznacza bycie mężczyzną i kobietą pocieszenia. Chrześcijańska radość jest oddechem chrześcijanina. Chrześcijanin, który nie byłby radosny w sercu, nie jest dobrym chrześcijaninem. Radość jest oddechem, sposobem wyrażania się chrześcijanina. Nie jest to coś, co się kupuje czy dokonuje się wysiłkiem, nie: jest to owoc…
Duchowa Sylwetka Założyciela
Duchowa sylwetka ks. Kłopotowskiego
Bł. ks. Ignacy Kłopotowski: czciciel Eucharystii, różańcowy duszpasterz, patriota i wierny sługa Kościoła, opiekun ubogich, apostoł słowa drukowanego. Czciciel Eucharystii Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski służył Bogu całym sobą  ̶  jako kapłan, ale też dziennikarz i opiekun ubogich. Był czujny na głos Boga, który rozpoznawał przede wszystkim na modlitwie i w różnych sytuacjach życiowych. Całe jego życie skupiało…
Życie i działalność
Życie i działalność
Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski został wyniesiony do chwały ołtarzy 19 czerwca 2005 r. Żył w latach 1866-1931. Od dziecka wzrastał w atmosferze religijnej i patriotycznej. Kochał kapłaństwo i usiłował żarliwie głosić Chrystusa w posłudze duszpasterskiej, w zajęciu się najbiedniejszymi Lublina czy później Warszawy oraz poprzez apostolstwo drukowanego słowa Bożego. W roku 1920 założył Zgromadzenie Sióstr…
Droga świętości ks. Ignacego Kłopotowskieg
Droga do świętości ks. Ignacego Kłopotowskiego
OSOBISTA ŚWIĘTOŚĆ Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski od najmłodszych lat głęboko był przejęty pragnieniem odpowiedzi na wezwanie Boga do uczestnictwa w Jego świętości. Łaska chrztu świętego, religijne wychowanie od dzieciństwa budziły i rozwijały w nim doświadczenie bliskości Boga. Z czasem to nieustanne wzrastanie w Bogu przybierało na sile, wydając w jego życiu bogate owoce. Otoczenie bardzo szybko wyczuwało…
Kult Błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego
Kult bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego
Przekonanie o świętości ks. Ignacego Kłopotowskiego było żywe od momentu śmierci kapłana i to zarówno wśród tych, którzy znali go osobiście, jak i wśród czytelników jego pism. Pogrzeb na warszawskich Powązkach był manifestacją czci wobec zmarłego. Kolejną okazją do podkreślenia świętości jego życia i heroiczności cnót był drugi pogrzeb – przeniesienie ciała do Loretto. …
Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Polsce
Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Polsce
Niemal 90-letnia tradycja na rynku wydawnictw katolickich jedno z najstarszych Powstanie zawdzięcza bł. ks. Ignacemu Kłopotowskiemu, założycielowi Zgromadzenia Sióstr Loretanek, który dostrzegał i wysoko cenił ewangelizacyjną potęgę słowa drukowanego. Współcześnie wydawnictwo publikuje kilkadziesiąt pozycji rocznie, łącząc doświadczenie i nowoczesne metody pracy drukarskiej. Tematyka w ofercie wydawniczej sióstr loretanek – książkach, akcydensach i czasopismach…
Cud i świadectwa łask
Cud i świadectwa łask
CUD ZA WSTAWIENNICTWEM KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO Spośród wielu świadectw łask otrzymanych od Boga za pośrednictwem ks. Ignacego Kłopotowskiego do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie zostało złożone udokumentowane świadectwo uzdrowienia ks. Antoniego Łatko z Szerokiej w archidiecezji katowickiej. 61-letni kapłan został napadnięty i zmasakrowany przez nieznanych sprawców na plebanii w nocy z 20 na…