Wsparcie zgromadzenia
Różaniec

Anioł Stróż

Tak Rodzinie

Nasze publikacje

Kalendarium

Rodzina Loretańska

 
Rodzina Loretańska została powołana do istnienia dnia 10 września 1999 roku w Loretto – w miejscu, gdzie szczególnie czczona jest Matka Boża Loretańska. Zgodnie z zapisem w Konstytucjach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej: Siostry, podobnie jak wszyscy chrześcijanie, są odpowiedzialne za przepajanie duchem Ewangelii porządku doczesnego, za rozszerzanie Królestwa Bożego tu i teraz oraz za ciągłe doskonalenie świata i kierowan ie go przez Chrystusa do Boga. Zgromadzenie może to realizować poprzez zakładanie kręgu ludzi świeckich i duchownych szerzących kult Matki Bożej Loretańskiej i idee apostolatu Ojca Założyciela (Art. 165).
Potrzebę powstania takiej wspólnoty od szeregu lat dostrzegały kolejne Zarządy Zgromadzenia. Również osoby świeckie zaprzyjaźnione ze Zgromadzeniem szukały możliwości zrzeszenia się przy nim. Idea Rodziny Loretańskiej została upowszechniona po raz pierwszy dnia 12 września 1999 roku, podczas dorocznej uroczystości odpustowej w Loretto wobec licznie zgromadzonych pielgrzymów. www.loretto.pl  

Statut Rodziny Loretańskiej... PDF
 

W 20. Rocznicę powstania Rodziny Loretańskiej pragniemy wraz z Maryją wyśpiewać „Magnificat”

.W Magnificat, hymnie prawdziwie teologicznym, wypowiedziane jest przez Maryję doświadczenie Boga, jakie stało się Jej udziałem, Boga nie tylko Wszechmogącego, dla którego nie ma nic niemożliwego (…), lecz również Miłosiernego, dobrego i wiernego wobec każdego człowieka.”Św. Jan Paweł II

Propozycje rozważania i przemodlenia treści, a nade wszystko spotkania się z Bogiem Żywym na czuwaniu i Matką Syna Bożego, by wraz z Nią dziękować i uwielbić Boga- Zbawiciela.

Styczeń: Uwielbić Pana Boga z Najświętszą Maryją Panną.

Luty: Radować się w Bogu- Zbawcy wraz z Maryją.

Marzec: Stawać w uniżeniu przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Kwiecień: Służyć z pokorą na wzór Najświętszej Dziewicy.

Maj: Błogosławić Boga za Niepokalaną Dziewicę i oddawać Jej cześć.

Czerwiec: Dziękować Panu za wielkie rzeczy, które czyni przez Maryję.

Lipiec: Na Adoracji przed Trzykroć Świętym Bogiem wraz z Panią Loretańską.

Sierpień: Sławić Boże Miłosierdzie razem z Matką Syna Bożego.

Wrzesień: Z bojaźnią czcić Boga i Jego Słowo na wzór Oblubienicy Ducha Świętego.

Październik: Bezgranicznie ufać Panu Bogu, jak czyniła to Służebnica Pańska.

Listopad: Żyć według Bożego zamysłu miłości jak uczy nas tego Najpokorniejsza,

                Najczulsza Matka Pana.

Grudzień: Z Maryją przyjąć Najwyższego Władcę.


150-lecie narodzin i Chrztu bł. ks. I. Kłopotowskiego
i 125-lecie święceń kapłańskich

Konferencje - mp3

 1 - Życie Ks .Kłopotowskiego na tle historii Polski i Kościoła - s. Wioletta CSL
 2 -
Ks. I. Kłopotowski - Szafarz Bożego Miłosierdzia s. Klara CSL

 3 -  Ks. I. Kłopotowski- Eucharystia w centrum życia duchowego - s. Rafaela CSL
 4   -  Ks. I. Kłopotowski - Życie zawierzone Maryi  - s. Alojza CSL
 5 - Ks. I. Kłopotowski - Prasa i książka katolicka, przyjacielem chrzecijanina - s. Augustyna
 6 - Ks. I. Kłopotowski - widziany oczyma współczesnych - s. Klara CSL
 7 -
Ks. I. Kłopotowski - Prymat ducha nad materią - s. Klara CSL 
 8   -
Ks. I. Kłopotowski - Obrońca wiary i polskości - s. Magdalena CSL
 9 - Ks. I. Kłopotowski - Wiara w życiu chrześcjanina - s. Bogumiła CSL

 

Nocne Czuwania Rodziny Loretańskiej


Spotkanie opłatkowe Rodziny Loretańskiej 2018

zobacz więcej w Archiwum-foto
 


Animatorka Rodziny Loretańskiej
s. Alojza Hornowska CSL
telefon:
   48 504 274 468  
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
Loretto, 07-202 Wyszków
tel. 29/741-17-87 / 37
e-mail: loretto3@wp.pl
www.loretto.pl          


·  Dojazd z Warszawy do Loretto (w sobotę):
14.30   15.30   16.00   16.30   18.30   19.40
·  Wyjazd z Loretto do Warszawy (w niedzielę):
5.10   5.22   6.10   6.30   8.10   11.40
Autobusy linii Posiewka i Dar-Bus
odjeżdżają w Warszawie z ul. Wileńskiej. Przystanek, na którym należy wysiąść to Puste Łąki. 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK