Wsparcie zgromadzenia
Różaniec

Anioł Stróż

Tak Rodzinie

Nasze publikacje

Kalendarium

Przedszkole


Niepubliczne Przedszkole

Zgromadzenia Sióstr Loretanek


w Warszawie


www.loretanki.edu.pl

Organem prowadzącym i założycielskim Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Loretanek jest Zgromadzenie Sióstr Loretanek z siedzibą przy ul. Kłopotowskiego 18 w Warszawie.
Przedszkole posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa. Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości. Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej bł. Jana Pawła II.
 Dużo uwagi poświęca się współpracy z  rodzicami w  celu wytworzenia wspólnoty przedszkolnej, która koncentruje się na dziecku i  jego potrzebach, dba o  jego harmonijny rozwój w  powiązaniu z programem dydaktyczno-wychowawczym. Rodzice stanowią ważną społeczność, gdyż aby dzieci wychowywać w  myśl założeń chrześcijańskich, proces kształcenia musi odbywać się w  sposób jednoznaczny.

Wszystkie działania wychowawcze zmierzają do tego, aby wychowanek przedszkola był:
- człowiekiem: uczciwym, prawym, dobrym, szanującym siebie i innych, rozwijającym swoje dary i talenty;
- prawdziwym chrześcijaninem;
- patriotą;
- przygotowany do nauki w szkole.


Dążymy do tego, aby dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola rozwijali i doskonalili własne umiejętności w atmosferze rodzinnej, przyjaźni i życzliwości. By każdy stawał się człowiekiem podobnym do Jezusa, Maryi i Józefa i by rodziny kształtowały się i żyły na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK