Wsparcie zgromadzenia
Różaniec

Anioł Stróż

Tak Rodzinie

Kalendarium

Cytat dnia

 

Najświętsza Maryjo - Matko Boga, pełna łaski
- choćbym miał mądrość i wymowę aniołów, nie potrafię nigdy opowiedzieć i opisać Twej wielkości, świętości, wszechmocnej potęgi.

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Strona główna


 Matka Aniceta Borowska odeszła do domu Ojca

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
z głębokim żalem zawiadamia o śmierci

Matki Anicety Teresy Borowskiej
Przełożonej Generalnej 
naszego Zgromadzenia

Matka Aniceta swoje doczesne życie ukończyła
w piątek 10 września 2021 r. w późnych godzinach wieczornych po ciężkiej chorobie, przeżywszy 71 lat życia, z czego 53 lata w powołaniu zakonnym.

Matka Aniceta Teresa Borowska urodziła się 02 lutego 1950r. w miejscowości Kurcewo na ziemi szczecińskiej. Do Zgromadzenia Sióstr Loretanek wstąpiła 5 sierpnia 1968 roku. Podczas obłóczyn do nowicjatu otrzymała imię zakonne Aniceta. Pierwszą profesję złożyła 15.08.1971r., a profesję wieczystą 15.08.1976 r. W początkowych latach życia zakonnego podejmowała obowiązki przy dzieciach, w zakrystii, przez dłuższy okres była zaangażowana w apostolstwo w drukarni i wydawnictwie Sióstr Loretanek, gdzie pracowała jako linotypistka oraz zecerka.

Od 1982 roku, przez sześć lat, pełniła funkcję przełożonej domu w Mińsku Mazowieckim podejmując równocześnie katechezę młodzieży w parafii Narodzenia NMP.
W roku 1988 w domu generalnym w Warszawie objęła pracę księgowej w Wydawnictwie Sióstr Loretanek. Na Kapitule w 1993 roku została wybrana na ekonomkę generalną i zadanie te pełniła przez sześć lat. Po kolejnej kapitule w 1999 roku przez sześć lat pełniła obowiązki asystentki generalnej i równocześnie sekretarki generalnej. Od 2005 roku była przez dwie 3-letnie kadencje przełożoną domu w Warszawie Rembertowie. Kolejną jej posługą była praca w kancelarii parafialnej w Augustowie, a z końcem grudnia 2012 roku rozpoczęła pracę w Centrali Radia Maryja w Chicago w USA. Od marca 2017 roku pełniła urząd przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Loretanek.

Kontynuując rozpoczętą przez poprzedniczki duchową formację Sióstr Loretanek oraz przygotowania do 100-lecia powstania Zgromadzenia, przeprowadziła je przez obchody roku jubileuszowego. 31 lipca 2021 r. cieszyła się z ostatniego akcentu tych obchodów, jakim była konsekracja kościoła w Sanktuarium maryjnym w Loretto. 15 sierpnia 2021 r. w Loretto przeżywała jubileusz 50-lecia swoich ślubów zakonnych. Na kontynuację jej roku jubileuszowego Pan Bóg powołał ją do swego Królestwa.

Zgromadzenie Sióstr Loretanek gorąco prosi o modlitwę za zmarłą Matkę Anicetę i zaprasza na uroczystości pogrzebowe, które będą przebiegać według następującego porządku:

Wtorek, 14 września 2021 r.

W Katedrze pw. św. Michała Arch. i św. Floriana Męcz. w Warszawie na Pradze
z możliwością modlitwy przy trumnie:

godz. 15.30 – Modlitwa różańcowa, godz. 16.00 – Msza święta żałobna

Środa, 15 września 2021 r.

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto,
godz. 11.30 Modlitwa brewiarzowa, po niej modlitwa różańcowa,

godz. 13.00 Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem ks. bp. Romualda Kamińskiego, po której nastąpi pochowanie ciała na miejscowym cmentarzu zakonnym
Transmisja Mszy świetej pogrzebowej z Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto. Link do transmisji: 
https://youtu.be/-2C56U4BG7A

Dobry Jezu, okaż Matce Anicecie swoje miłosierdzie!

 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej powstało 31 lipca 1920 roku. Założycielem zgromadzenia jest bł. ks. Ignacy Kłopotowski, ówczesny dziekan praskii proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie. Początkowo loretanki stanowiły związek religijny posiadający ustną aprobatę arcybiskupa warszawskiego, Aleksandra Kakowskiego. Kanoniczna erekcja zgromadzenia nastąpiła 19 maja 1928 roku. W ten sposób powstało Pobożne Stowarzyszenie Sióstr Loretanek. Po drugiej wojnie światowej, w 1949 roku loretanki stały się zgromadzeniem zakonnym na prawie diecezjalnym, zaś 24 maja 1971 roku uzyskały dekret pochwalny i zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.

Maryja jest główną Patronką Zgromadzenia. Drugorzędnymi patronami są: św. Józef, św. Benedykt i św. Scholastyka. Obecnie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej posiada 20 domów, w tym 7 za granicą. Zasadniczy nurt działalności sióstr loretanek stanowi praca wydawnicza i drukarska.

Zadania apostolskie Zgromadzenia

- apostolstwo słowa drukowanego

Jako apostołki prasy katolickiej prowadzimy wydawnictwa
i drukarnie w Polsce i za granicą, służąc całemu Kościołowi.

      - apostolstwo nauczania i wychowania

Wierne idei Założyciela – bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego – który z miłością wychodził do sierot, najbiedniejszych dzieci
i zagrożonej moralnie młodzieży, podejmujemy prace wychowawczo-katechetyczne.

- apostolstwo dobroczynne

Idąc za przykładem miłości bł. ks. Ignacego do ubogich, w których żyje i cierpi Chrystus, podejmujemy prace charytatywne, prowadząc domy opieki dla chorych oraz odwiedzając chorych i biednych w ich domach.

      - apostolstwo życia codziennego

Poprzez wzajemną miłość, współpracę, pełnienie czynów miłosierdzia i dzielenie się dobrą książką staramy się dawać świadectwo życia ewangelicznego, przepajając środowiska, w których żyjemy i pracujemy, duchem Chrystusowym.
  


 

 
 
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK