Wsparcie zgromadzenia
Różaniec

Anioł Stróż

Tak Rodzinie

Kalendarium

Okres warszawski

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931)

OKRES WARSZAWSKI

III 1907 - prowadzi rekolekcje wielkopostne w Maciejowicach koło Warszawy 
- podejmuje inicjatywę budowy szpitala dla dzieci; gromadzi materiały; z ofiar uzyskuje na ten cel 60 000 rubli.
8 III 1908 - prosi biskupa Jaczewskiego o pozwolenie opuszczenia diecezji i wyjazd do Warszawy "dla nadania szerszego kierunku wydawnictwom religijno-społecznym."
11 III 1908 - otrzymuje pozwolenie na przeniesienie się do Warszazwy oraz zwolnienie z zajmowanych stanowisk w Lublinie.
19 V 1908 - pisemna zgoda generała-gubernatora na otwarcie drukarni i wydawanie czasopism w Warszawie.
1 VI 1908 - zaczyna wychodzić w Warszawie "Polak-Katolik" i "Posiew".
1 II 1909 - ukazuje się pierwszy numer "Kółka Różańcowego", miesięcznika "Kółka Różańcowego, miesięcznika poświęconego Bractwom i Kółkom Żywego Różańca.
19 XI 1909 - konsystorz lubelski zwalnia księdza Kłopotowskiego ze stanowiska profesrora Seminarium Duchownego w Lublinie.
18 XI 1910 - biskup kilecki Augustyn Łoziński nadaje mu godność kanonika honorowego swojej kapituły za zsasługi dla spraw diecezji.
I 1911 - za radą księdza Kłopotowskiego zaczyna wychodzić miesięcznik Warszawskiej Kurii Mwtropolitalnej "Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie". Druk miesięcznika przyjmuje do własnej drukarni i pisze w nim artykuły pod pseudonimem "Żegota".
25 III 1911 - rozpoczyna wydawać tygodnik dla dzieci i młodzieży - "Anioł Stróż".
1911-1912 - lata wyroków sądowych i coraz to nowych procesów " za przestepstwa państwowe", "za blużnierstwa przeciw mariawitom itp. Wyroki skazywały na kary do 500 rubli grzywny, areszty do dwóch miesięcy.
10 XII 1911 - wraz z karą 300 rubli zagrożono księdzu Kłopotowskiemu zesłaniem na Sybir i pozbawienie wolności; ponieważ nie stawiał się w terminach na sprawy, zakazano mu addalania się z miejsca zamieszkania.
24 X 1912 - biskup Jaczewski z Lublina na skargę Warszawskiego Sądu Okręgowego poleca księdzu Kłopotowskiemu, aby swój pięciodniowy areszt z wyroku sądu z dnia 23 stycznia 1910 r. spędził w klasztorze Ojców Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą.
19 XI 1912 - stosuje się do polecenia biskupa, jedzie do Nowego Miasta i odbywa areszt do dnia 24 listopada 1912 r.

1 V 1913 - kupuję terzypiętrowy dom przy ul. Krakowskie Przedmiście 71, w którym umieszcza redakcję, administrację, drukarnię, otwiera księgarnię i urządza dla siebie mieszkanie.
19 IX 1913 - arcybiskup Kakowski w kilka dni po ingresie mianuje ks. Kłopotowskiego wikariuszem przy kościele św. Anny w Warszawie.
V 1914 - wraz z ks. Siemcem towarzyszy arcybiskupowi kakowskiemu  w pracy wizytacyjnej w parafiach archidiecezji.
od VIII 1914 - po wybuchu Pierwszej Wojny Światowej wydaje jedynie dziennik "POolak-Katolik" w zmniejszonej objętości. Przy kościele św. Jacka zakłada tanią kuchnię i prowadzi zakłady dla sierot i starców, którymi opiekują się siostry szrytki.
19 IX 1914 - zostaje mjanowany rektorem filialnego kościoła podomińikańskiego ś. Jacka w Warszawie przu ul. Freta 10 (jeszcze jako kapłan diececji lubelskiej - odbywa się to za specjalną zgodą konsystorza lubelskiego).
XI 1916 - wznawia wydawanie "Posiewu".
1918 - z powodu strajków zecerów i drukarzy nie wychodzą pisma księdza Kłopotowskiego. Nadal organizuje tanie kuchnie i wydawanie chleba bezrobotbym i biednym.
27. II 1919 - biskup lubelski Marin leon Fulman prosi Ojca św. o odznaczenie księdza Kłopotowskiego godnością prałata domowego.
28 VI 1919 - otrzymuje godność prałata domowego za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego Achullesa Rattiego.
VI 1919 - arcybiskup kakowski proponuje mu stanowisko proboszcza parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele sw. Floriana w Warszawie na Pradeze oraz stanowisko dziekana praskiego. Przyjęcie tego stanowiska wymagało inkardynacji do archidiecezji warszawskiej.
24 VI 1919 - inkardynacja do archidiecezji warszawskiej.
30 VI 1919 - nominacja na proboszcza parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele sw. Floriana w Warszawie na Pradeze i stanowisko dziekana praskiego.
IX 1919 - arcybiskup Kakowski powierza ks. Kłopotowskiemu funkcję cendzora ksiąg religijnych oraz członka Consilium vigilantiae.
4 X 1919 - rozpoczyna misje parafialne prowadzone przez ojców redemtorystów.
X 1919 - tworzy koło unijne, na którego zebraniach bywali arcybiskup Kakowski i nuncjusz Achilles Ratti.
20 X 1919 - sprowadza z krakowa siostry Albetynki, które podejmują pracę w domu noclegowym w jego parafii. Wraz z siostrami przybyli także bracia albertyni i wzieli pod opiekę przytułek starców.
23 X 1919 - rozpoczyna wizytację parafii dziekańskich, zaczynając od najdalej położonych: Karczew, Otwock, Okuniew, Wiązowna itd.
31 VII 1920 - w porozumieniu z arcybiskupem Kakowskim oraz nuncjuszem Rattim zakłada Stowarzyszenie Sióstr Loretanek o angazuje siostry do prac parafialnych, zwłaszcza charytatywnych.
9 II 1922 - arcybiskup Kakowski mianuje go kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej.
6 VII 1922 - z błogosławieństwem arcybiskupa wznawia wydawanie "Przeglądu Katolickiego".
4 XI 1922 - po czteroletniej przerwie wznawia wydawanie "Polaka-Katolika".
II 1926 - oddaje własny trzypiętrowy gmach pezy ul. Krakowskie Przedmieście 71 z urzondzoną drukarnią wraz z czasopismami "Polak-Katolik" i "Posiew" na własność archidiecezji warszawskiej, pozostawiając sobie tylko miesięcznik "Kółko Różańcowe".
1926 - podejmuję budowę nowej plebanii przy kościele św. Floriana.
IV 1927 - kupujei urządza nową drukarnię w wynajtym lokalu "Kuriere Warszawskiego" w Warszawie przy ul. Tamka 46 i rejestruje ją pod nazwą "Drukarnia Loretańska".
X 1927 - rozpoczynawydawanie nowego miesięcznika pt. "Głos Kapłański"
1928 - opracowuje statut dla sióstr Loretanek.
19 V 1928 - Kardynał Kakowski dokonuje kanonicznej erekcji zgromadzenia pod nazwą Pobożne Stowarzyszenie sióstr Loretanek.
VI 1928 - nabywa dla sióstr loretanek majątek ziemski Zenówka nad Liwcem, któremu przy zapisie hipotetycznym nadaje nazwę Loretto. Miał on służyć jako ośrodek wypoczynkowy dla sióstr pracujących w drukarni i dla najbiedniejszych dzieci.
XI 1928 - wprowadza się do nowo wybudowanej plebanii.
1929 - podejmuje budowę domu paraifialnego dla potrzeb Akcji Katolickiej przy parafii św. Floriana.
II 1930 - zakupuje budynki po dawnej fabryce firanek i koronek przy ul . Namiestnikowskiej 6 (dziś Sierakowskiego) i podejmuje ich przebudowe na drukarnie i mieszkania dla sióstr loretanek.
15 IV 1931 - rejestruje drukarnię na ul. Namiestnikowskiej pod zarządem s. Antoniny Bartkowiak.

23 VII 1931 - zatwierdzenie projektu drukarnii przez Naczelnika Wydziału Przemysłowego Magistratu Warszawa.
IX 1931 - czyni starania o dokończenie adaptacji budynku; przeprowadzkę drukarni planuje na 1 pażdziernika.
7 IX 1931 - umiera nagle na zawał serca.
10 IX 1931 - nabożenstwo żałobne w kościele św. Floeiana o godzinie 10.30 celebrowane przez kardynała Aleksandra Kakowskiego. Egzortę wygłosił ksiądz Aleksander Fajęcki. Kondukt pogrzebowy na Powazki, gdzie czasowo złożono ciało, prowadził ksiądz biskup Antoni Szlagowski. gzorę na cmentarzu wygłosił ksiądz prałat Marceli Nowakowski.
22 IX 1932 - ciało ks. Kłopotowskiego zostaje przewiezione na cmentarz do Loretto, gdzie siostry wybudowały dla swego Założycela specjalny grobowiec. Przez całą noc trwały modlitwy przy trumnie, a 28 pazdziernika nabożeństwo żałobne odprawił biskup stanisłąw Gall. Kazanie wygłosił profesor teologii moralnej ksiądz Zygmunt Kazubcki.  Po uroczystościach żałobnych kapłani na swoich ramionach wnieśli trumnę do krypty grobowca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK