Wsparcie zgromadzenia
Różaniec

Anioł Stróż

Tak Rodzinie

Nasze publikacje

Kalendarium

Okres lubelski

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931)

OKRES LUBELSKI

1 X 1883 – wstępuje do Seminarium Duchownego w Lublinie
5 VII 1891 – święcenia kapłańskie z rąk biskupa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego w katedrze w Lublinie

1 VIII 1891 – obejmuje wikariat parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie. Oficjalną nominację na to stanowisko otrzymał 3 września 1891 r.
10 IX 1891 – podejmuje obowiązki profesora Seminarium Duchownego w Lublinie. Oficjalne zatwierdzenie go na tym stanowisku nastąpiło 25 kwietnia 1892 r.
17 III 1892 – mianowany kapelanem szpitala św. Wincentego à Paulo w Lublinie przy jednoczesnym sprawowaniu prac wikariusza i profesora seminarium.
6 XII 1892 – obejmuje wikariat katedralny w Lublinie.
1894 – rozpoczyna działalność charytatywno-społeczną przez utworzenie Lubelskiego Domu Zarobkowego dla biednych i bezrobotnych (początkowo w ramach Towarzystwa Dobroczynności). W Domu tym oprócz kilkunastu działów pracy dla mężczyzn i kobiet zakłada przytułek noclegowy dla mężczyzn, przytułek noclegowy dla kobiet, schronienie dla sług, pośrednictwo pracy, a także sierocińce dla chłopców i dziewczynek.
30 III 1894 – otrzymuje nominacje na wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju.
14 I 1896 – zwolnienie z kapelanii szpitala św. Wincentego à Paulo w Lublinie.
4 III 1896 – otrzymuje nominację na rektora podominikańskiego kościoła św. Stanisława, biskupa i męczennika.
1896 – otwiera zakład dla moralnie upadłych kobiet, dając mu oficjalną nazwę Przytułek św. Antoniego.
- Rozpoczyna działalność wydawniczą. Pierwsza jego książka to Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu.
1896-1901 – prowadzi prace remontowe przy kościele św. Stanisława i gmachu przyklasztornym, który za jego staraniem opuściło wojsko rosyjskie. W odnowionych zabudowaniach urządza mieszkanie dla siebie i służby kościelnej. Do pozostałych pomieszczeń przeprowadza swoje sierocińce, zakłady dla starców i Dom Zarobkowy.
4 VII 1897 – sprowadza do Lublina zgromadzenie ukryte Służek Maryi Niepokalanej, wynajmuje im mieszkanie i poleca prowadzić gospodę. Później z pomocą sióstr i niektórych ziemian rozpoczyna tajne akcje kulturalno-oświatowe i religijno-patriotyczne na wsiach majątkach rolnych.
I 1901 – rozpoczyna starania o założenie i wydawanie drukiem tygodnika w języku polskim pt. „Praca”. Nie uzyskuje zezwolenia od władz gubernialnych. Pisze broszury i wydaje je w Warszawie.
1902 – za działalność „przeciwpaństwową” oraz za udzielanie w tajemnicy chrztów i ślubów greko-unitom policja przeprowadza rewizję w jego mieszkaniu i zarządza nad nim tajny nadzór policyjny.
1905 – z powodu ustawy nakazującej przeniesienie wszystkich zakładów dobroczynnych poza miasto przenosi Przytułek św. Antoniego na Wiktoryn; sierociniec dziewczynek  - na wieś Jadwinów pod Lubartowem; chłopców umieszcza w Opolu Lubelskim; dom starców umieszcza na Sierakowszczyźnie.
- zakłada Księgarnię Religijną w Lublinie i jej filie w Warszawie, Częstochowie i Siedlcach.
4 XII 1905 – otrzymuje od gubernatora lubelskiego pismo zezwalające na otwarcie drukarni w Lublinie i zgodę na wydawanie dziennika katolickiego pt. „Polak-Katolik”.
7 XII 1905 – otrzymuje pozwolenie na wydawanie drugiego czasopisma pt. „Posiew”.
23 XII 1905 – wychodzi pierwszy numer tygodnika „Posiew”.
24 II 1906 – pierwszy numer dziennika „Polak-Katolik”.
VI 1906 – rozpoczyna wydawanie miesięcznika pt. „Dobra służąca”, następnie przemianowuje go na „Pracownica polska” .
4 X 1906 – na własną prośbę otrzymuje zwolnienie z obowiązków rektora podominikańskiego kościoła św. Stanisława BM.
13 X 1906 otrzymuje oficjalną nominację na wikariusz katedralnego w Lublinie.
10 I 1907 – policyjna rewizja w mieszkaniu księdza Kłopotowskiego.
III 1907 – podejmuje inicjatywę budowania szpitala dla dzieci; gromadzi materiały; z ofiar uzyskuje na ten cel 60 000 rubli.
8 III 1908 – prosi biskupa Jaczewskiego o pozwolenie opuszczenia diecezji i wyjazd do Warszawy „dla nadania szerszego kierunku wydawnictwom religijno-społecznym”.
11 III 1908 – otrzymuje pozwolenie na przeniesienie się do Warszawy oraz zwolnienie z zajmo
nych stanowisk w Lublinie.

19 XI 1908 – konsystorz lubelski zwalnia księdza Kłopotowskiego ze stanowiska profesora Seminarium Duchownego w Lublinie.
24 VI 1919 – inkardynacja do archidiecezji warszawskiej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK