Wsparcie zgromadzenia
Różaniec

Anioł Stróż

Tak Rodzinie

Nasze publikacje

Kalendarium

Formacja zakonna


Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci ? ( J 21, 15)

Siostry loretanki składając profesję zakonną zobowiązują się publicznym ślubem do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Do Zgromadzenia przyjmowane są dziewczęta, które prawdziwie szukają Boga i chcą Jemu poświęcić swoje życie. Kandydatka zgłaszająca się do Zgromadzenia powinna odznaczać się:

  • umiłowaniem modlitwy,
  • pracowitością,
  • ofiarnością i usłużnością,
  • umiejętnością współpracy z innymi,
  • odpowiednim zdrowiem psychicznym i fizycznym.

Formacja podstawowa obejmuje trzy zasadnicze okresy: postulat, nowicjat i juniorat. Czas od wstąpienia do złożenia ślubów wieczystych trwa około ośmiu lat.

Postulat jest okresem próby powołania i wprowadzenia w życie zakonne. Dziewczętom rozpoczynającym życie w zgromadzeniu towarzyszy siostra po ślubach wieczystych.

Nowicjat jest podstawowym okresem formacji, w którym nowicjuszka dokładniej rozpoznaje swoje powołanie i wchodzi w sposób życia w naszym Zgromadzeniu. Nowicjat trwa dwa lata.
Pierwszy rok poświęcony jest ściśle formacji, edukacji, wejściu w życie modlitwy, stały kontakt z Bogiem, w duchowość Zgromadzenia. Drugi rok służy praktycznemu wejściu w życie wspólnoty i dzieła apostolskie. Wysiłki nowicjuszki wspiera i ukierunkowuje mistrzyni nowicjatu. Złożenie pierwszej profesji kończy nowicjat a otwiera następny etap jakim jest juniorat.

Juniorat jest to czas dokładniejszego poznania siebie i charyzmatu Zgromadzenia oraz przygotowania się do złożenia ślubów wieczystych. Juniorystki pod kierunkiem mistrzyni junioratu pogłębiają swoje życie wewnętrzne i przygotowują się umysłowo i technicznie do działalności apostolskiej. Juniorat trwa pięć lat.
W tym okresie juniorystki odnawiają profesję czasową każdego roku.
Po złożeniu ślubów wieczystych każda siostra jest odpowiedzialna za własną formację, która powinna być kontynuowana i udoskonalana
przez całe życie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK