Wsparcie zgromadzenia
Różaniec

Anioł Stróż

Tak Rodzinie

Kalendarium

100-lecie Zgromadzenia

Sto lat temu, w roku 1920 na warszawskiej Pradze, bł. ks. Ignacy Kłopotowski, kapłan ówczesnej archidiecezji warszawskiej, powołał do życia nowe zgromadzenie zakonne – Siostry Loretanki. Zgodnie z jego zamysłem, siostry miały podejmować najpilniejsze potrzeby Kościoła, a zewnętrznym znakiem gotowości i otwartości na te potrzeby miał być biały, równoramienny krzyżyk z żółtą obwódką umieszczony na welonie sióstr. W czasie, gdy powstawało Zgromadzenie, najpilniejszym zadaniem, które dostrzegał ks. Kłopotowski, i do którego przeznaczał zakładane przez siebie Zgromadzenie, było głoszenie Ewangelii przez prasę i dobrą książkę. Obok tej misji, uwrażliwiał także swoje siostry na los ludzi biednych i starszych oraz osierocone dzieci. Sam będąc dziekanem i proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej przy Kościele św. Floriana na Pradze, dostrzegał potrzeby apostolskie parafii, stąd posyłał siostry do pracy wśród dzieci oraz osób i rodzin potrzebujących pomocy. Duchowość swoją Siostry oparły o Regułę św. Benedykta i kształtują na wzór Służebnicy Słowa – Maryi Loretańskiej. Najważniejszą częścią duchowego życia loretańskiego jest Eucharystiai kult Matki Bożej. To od Jezusa i Maryi uczą się, jak realizować cel Zgromadzenia: uwielbienia Boga przez dążenie do doskonałej miłości i poświęcenia się dla zbawienia innych. Siostry dzielą się swą duchowością z innymi ludźmi, najwymowniejszym tego znakiem jest szerzenie kultu maryjnego w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k. Wyszkowa leżącego na terenie diec. warszawsko-praskiej oraz działalność powstałej przy nim Rodziny Loretańskiej zrzeszającej świeckie osoby „współpracowników” Maryi. 
Dziś loretanki kontynuują charyzmat Założyciela i wyznaczone przez niego zadania apostolskie: prowadzą wydawnictwa i drukarnie w Polsce, w Rumunii, na Ukrainie, we Włoszech oraz podejmują współpracę w rozgłośni radiowej w Chicago w USA. Siostry pracują z dziećmi w przedszkolach, prowadzą ochronkę dla małych dzieci, podejmują katechezę szkolną, prowadzą świetlicę środowiskową dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dom pomocy społecznej dla kobiet starszych i chorych somatycznie, pełnią także inne zadania przy parafiach. Poza Polską pracują w krajach byłego bloku wschodniego (Rosja i Ukraina) podejmując katechizację i inne zadania pracy parafialnej. Jedna z sióstr loretanek podejmuje także wolontariat misyjny w Tanzanii w Afryce.Od października 2019 r. trwało w Zgromadzeniu duchowe przygotowanie do obchodów stuletniego jubileuszu jego powstania. Przypadnie on dokładnie 31 lipca 2020 r. – 100 lat od dnia kiedy pierwsze loretanki przywdziały habity zakonne otrzymane z rąk Założyciela bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Czas naszej dziewięciomiesięcznej nowenny przed 100-leciem, został zwieńczony nocnym czuwaniem w kaplicy Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze w nocy z 5 na 6 lipca 2020 r. Uroczyste obchody Jubileuszu będą miały miejsce 2 sierpnia 2020 r. w Katedrze Warszawsko-Praskiej, a następnie w poszczególnych domach Zgromadzenia.

Uroczystości 100-lecia Zgromadzenia w Loretto:
https://youtu.be/xbz-Fpc9UnQ

Uroczystości 100-lecia Zgromadzenia w Katedrze warszawsko-praskiej:
https://youtu.be/XLtcBDc2fAI

Uroczystości 100-lecia Zgromadzenia w Katedrze lubelskiej:
https://youtu.be/SFz52hiPogM

Uroczystości 100-lecia Zgromadzenia w parafii M.B. Różańcowej w  Warszawie
na Bródnie:

Pierwsze świętowanie jubileuszowe Zgromadzenia w nowym 2021 roku miało miejsce 10 stycznia 2021 r. w Warszawie na Bródnie. Z początkiem roku zaczęłyśmy zatem od początków, bo pierwszego domu Zgromadzenia, zwanego Domem Macierzystym. O godzinie 13.00 w Parafii Matki Bożej Różańcowej na terenie której znajduje się obecnie dom Sióstr Loretanek, została odprawiona Msza święta. Przewodniczył jej o. Piotr Bęza Prowincjał Ojców Klarytynów prowincji warszawskiej, a współkoncelebrowali ks. Proboszcz Rafał Szewczyk, który również wygłosił piękną homilię oraz spowiednik Sióstr Loretanek, ks. Jerzy Basaj misjonarz.
Na uroczystość przybyły siostry loretanki z innych domów warszawski i podwarszawskich.
Tradycyjnie, przed Mszą świętą, zaprezentowano historię Zgromadzenia w skrócie, uczyniła to Przełożona Generalna nawiązując też do wątków historycznych miejscowego domu na Bródnie. Uczestnicy liturgii zostali zachęceni do skorzystania z łaski odpustu jubileuszowego, jaki przy tej okazji można było uzyskać po wypełnieniu stosownych warunków modlitewnych. Piękną niespodzianką dla Sióstr, była także obecność rodzin dzieci przedszkolnych ze swoimi „pociechami” i włączenie się w oprawę Liturgii Słowa. Kolejnym miłym zaskoczeniem był „słodki” wyraz pamięci, czyli tort jubileuszowy przekazany przez Panie pracujące w przedszkolu.
Po modlitwie, kontynuowano świętowanie przy stole w refektarzu zakonnym… z radością i bez pośpiechu, jak na stuletnie świętowanie przystało. Serdecznie dziękujemy za to świętowanie, zwłaszcza kapłanom za dar modlitwy eucharystycznej, ale i wszystkim wiernym obecnym z nami tego dnia.

Uroczystości 100-lecia Zgromadzenia w parafii M.B. Częstochowskiej w Garwolinie:

W niedzielę 7 lutego 2021 r. o godz. 13.00 w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Garwolinie miała miejsce uroczysta Msza święta z racji obchodów Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Loretanek. W piątek przed uroczystościami w kościele została zainstalowana wystawa jubileuszowa o Zgromadzeniu.
Kwadrans przed rozpoczęciem niedzielnej Eucharystii s. Asystentka Brygida Olędzka przybliżyła obecnym w świątyni historię Zgromadzenia Sióstr Loretanek.
Mszy świętej przewodniczył ks. proboszcz – ks. Kanonik Stanisław Małek. W oprawę Liturgii Słowa włączyły się Siostry Loretanki, które zaśpiewały również Hymn Jubileuszowy na dziękczynienie. Oprawę muzyczną Mszy świętej poprowadziła Schola rodzin.
Pod koniec Mszy świętej słowo podziękowania na ręce ks. Proboszcza skierowała s. Przełożona Marzena Siębor. Po niej okolicznościowe życzenia siostrom loretankom złożyli przedstawiciele grup parafialnych: Wspólnoty Krwi Chrystusa, wręczając na koniec każdej obecnej siostrze różę
i modlitwę Zanurzenia we Krwi Jezusa Chrystusa, następnie przedstawiciele Męskiej Grupy Wojowników Maryi dedykując Siostrom wiersz napisany przez p. Mirosława Witolda Wnuka
o loretankach a także symboliczną różę. W imieniu dzieci - Liturgicznej Służby Ołtarza - do podziękowań dołączyła także jedna z mam ministrantów. Życzenia zwieńczyły słowa ks. Proboszcza. Oprócz parafian, na Mszę świętą przybyły zaprzyjaźnione siostry Służki z Garwolina oraz siostra Benedyktynka Misjonarka z pobliskich Trąbek. W uroczystości uczestniczyło także 13 przybyłych sióstr loretanek: z Warszawy Rembertowa, Loretto, Mińska Mazowieckiego Klasztoru oraz siostry Zarządu generalnego z Domu w Warszawie na Pradze.
Po Mszy świętej przybyli goście i księża pracujący w parafii przeszli na posiłek na plebanii. Księża przygotowali na stół - dla każdego gościa - okolicznościowe dekorowane karty z logo 100-lecia Zgromadzenia i modlitwą za ludzi młodych. Jedna z mam ministrantów ofiarowała także piękny
i smaczny tort. W miłej atmosferze świętowanie trwało dalej przy stole: przy degustacji
i rozmowach. Niech i w tym Pan Bóg będzie uwielbiony.

Uroczystości 100 lecia Zgromadzenia w parafii Narodzenia N.M.P w Mińsku Mazowieckim 25.04.2021
/upload/files/_25_%20_kwietnia_%20_2021%20%281%29%284%29.mp4

Uroczystości 100-lecia Zgromadzenia w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego
w Augustowie:

W niedzielę Siostry Loretanki świętowały 100. rocznicę założenia zgromadzenia. W diecezji ełckiej są obecne od 25 lat. Żyją, posługują, katechizują, modlą się z wiernymi w Augustowie.
Uroczystość odbyła się w bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.
W homilii podkreślił wartość jubileuszu, który jest okazją do okazania Bogu wdzięczności za wszelkie dobro, jakie z Bożej ręki, przy współpracy z łaską Bożą, stało się udziałem wszystkich, dzięki pracy Sióstr Loretanek w diecezji ełckiej. „Jubileusz to okazja do spojrzenia wstecz, by uwielbiać Boga za drogi, jakimi prowadzi nas ku zbawieniu, ale także okazja do tego, byśmy spojrzeli na teraźniejszość z pasją i przyszłość z nową nadzieją” – mówił bp. „Jubileusz to spojrzenie na teraźniejszość, jakby sprawdzanie, czy charyzmaty nie wygasły, a rzeczywistość nie zmieniła się na tyle, żeby pozbawić aktualności dzieła do tej pory czynione. To też okazja, by postawić sobie pytanie o wierność temu dziedzictwu duchowemu, które pokolenia sióstr pomnażały i nam je przekazują” – dodał.
Nawiązując do charyzmatu i misji Sióstr powierzonej przez ich błogosławionego Założyciela, stwierdził, że misja ta jest wciąż aktualna i jawi się współcześnie jako coraz bardziej konieczna i nagląca. „Dzisiaj apostolstwo dobrej prasy i dobrej książki pozostaje nadal pilnym zadaniem dla całego Kościoła. Wszyscy wiemy, że słowo Boże trzeba głosić nie tylko w kościele, ale docierać z nim do współczesnych ludzi za pomocą prasy, Internetu, telewizji i radia. Kościół nie może pozwolić sobie na milczenie w mediach, ale trzeba zintensyfikować naszą działalność misyjną w nich. To jest wielkie wyzwanie dla was być obecnym na „kontynencie cyfrowym” i tam głosić Chrystusa” – stwierdził duchowny.
Na zakończenie homilii złożył Siostrom Loretankom życzenia. „Życzymy siostrom Loretankom wszelkiego błogosławieństwa Bożego w Waszym życiu zakonnym i pracy apostolskiej. Trwajcie w wierności temu, co odziedziczyłyście od swego Założyciela. Naśladujcie Go w jego pracowitości, gorliwości misyjnej, zaangażowaniu w głoszeniu chwały Matki Najświętszej. Jak błogosławiony Ignacy z ufnością powierzajcie Bogu swe prace, modlitwy i cierpienia”.
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej powstało 31 lipca 1920 roku. Założycielem zgromadzenia jest bł. ks. Ignacy Kłopotowski, ówczesny dziekan praski i proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie. Początkowo loretanki stanowiły związek religijny posiadający ustną aprobatę arcybiskupa warszawskiego, Aleksandra Kakowskiego. Kanoniczna erekcja zgromadzenia nastąpiła 19 maja 1928 roku. W ten sposób powstało Pobożne Stowarzyszenie Sióstr Loretanek. Po drugiej wojnie światowej, w 1949 roku loretanki stały się zgromadzeniem zakonnym na prawie diecezjalnym, zaś 24 maja 1971 roku uzyskały dekret pochwalny i zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.
W 1994 roku Siostry przybyły do Augustowa. Rodzina Czartoszewskich ofiarowała dom i posesje a biskup ełcki Wojciech Ziemba wydał 11 marca 1995 roku zezwolenie na założenie domu w Augustowie. Siostry podjęły się różnorodnej pracy od katechizowania, pracy w kancelarii parafialnej, pełnią posłannictwo zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia prowadząc kolportaż książek i czasopism Zgromadzenia. Siostry wpisują się także w inicjatywy diecezjalne i trwają na modlitwie w intencjach  diecezji ełckiej.Maryja jest główną Patronką Zgromadzenia. Drugorzędnymi patronami są: św. Józef, św. Benedykt i św. Scholastyka. Obecnie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej posiada 20 domów, w tym 7 za granicą. Zasadniczy nurt działalności sióstr loretanek stanowi praca wydawnicza i drukarska.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK