Wsparcie zgromadzenia
Różaniec

Anioł Stróż

Tak Rodzinie

Nasze publikacje

Kalendarium

Kult i pamięć

  

150. rocznica urodzin i Chrztu świętego
oraz 125. rocznica święceń kapłańskich
bł. Ignacego Kłopotowskiego.

W rozpoczynającym się roku 150. rocznicy urodzin i Chrztu świętego (20 i 22 lipca 1866 r.) oraz 125. rocznicy święceń kapłańskich (5 lipca 1891 r.) bł. Ignacego Kłopotowskiego klerycy WSD w Drohiczynie przygotowali przedstawienie teatralnego ukazujące życie kapłańskie ks. Kłopotowskiego, który urodził się w Korzeniówce k. Drohiczyna, a był ochrzczony w Katedrze Drohiczyńskiej,  o czym możemy dowiedzieć się zwiedzając tę świątynię.

Obchody rocznicowe rozpoczniemy uroczyście w niedzielę 19 czerwca 2016 r. w Katedrze Warszawsko-Praskiej uroczystą Mszą Świętą o godz. 18:00 , której będzie przewodniczył ks. abp Henryk Hoser Ordynariusz Warszawsko-Praski. Mszę Świętą poprzedzi Piknik Ignacego, który będzie miał miejsce przy Katedrze już od godzin południowych.
Na dzień 3 lipca 2016 r. zaplanowana jest także pielgrzymka autokarowa do miejsc związanych z dzieciństwem bł. Ignacego Kłopotowskiego: Korzeniówki i Drohiczyna podczas której, uczestnicy będą mogli odnowić swoje przyrzeczenia chrzcielne.
W dniach 9-11 września poprzedzających tegoroczne uroczystości odpustowe w Loretto, które przypadają w niedzielę 11 września, wyruszy piesza pielgrzymka z Drohiczyna do Loretto (motto pielgrzymki: Od chrzcielnicy do grobu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego). Trasa pielgrzymki będzie przebiegała przez Drohiczyn, Sokołów Podlaski, Stoczek Węgrowski i Loretto.
Zachęcamy wszystkich do bliższego zapoznania się z postacią bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek, apostoła prasy i wydawnictwa katolickich a także kapłana bardzo zasłużonego na polu dobroczynnym i charytatywnym zarówno na terenie Lublina i okolic, jak i Warszawy.
Spotkajmy się na wspólnych wydarzeniach, a 11 września bądźmy razem w założonym przez ks. Kłopotowskiego Sanktuarium w Loretto!
                             

Inauguracja Roku Jubileuszowego bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego – Katedra Warszawsko-Praska, 19 czerwca 2016 r.

Mszą świętą w Katedrze Warszawsko-Praskiej, pod przewodnictwem ks. abp. Henryka Hosera SAC, rozpoczął się Rok Jubileuszowy bł. ks. Ignacego, w którym wspominamy 150. rocznicę jego narodzin i chrztu świętego oraz 125. rocznicę święceń kapłańskich. Dokładnie 900 lat od chrztu Polski Pan Bóg dał wiernym Kościoła w Polsce świętego kapłana, którego życie i posługa kapłańska związana była z ziemią podlaską, lubelską i Mazowszem. Pragniemy dziękować za rozpoczęte przez niego dzieła, które za łaską Bożą trwają do dziś, a swym oddziaływaniem wykraczają także poza granice Polski. Niech Bóg będzie uwielbiony w życiu naszego Założyciela, który – jak mówił ks. abp Hoser w czasie homilii podczas inauguracji Roku Jubileuszowego – „był tytanem wiary, [i] który pokazał, jak łączyć głęboką modlitwę z intensywnym życiem apostolskim”, a jego orędownictwo towarzyszy wszystkim.

Kalendarium najbliższych obchodów Roku Jubileuszowego:
1 lipca 2016 r. – Msza święta w Katedrze Lubelskiej z okazji 125. rocznicy święceń kapłańskich bł. Ignacego Kłopotowskiego,
3 lipca 2016 r. – pielgrzymka autokarowa do Drohiczyna i Korzeniówki – miejsc narodzin i chrztu świętego bł. Ignacego Kłopotowskiego,
9-11 września 2016 r. – piesza pielgrzymka z Drohiczyna do Loretto „Od chrzcielnicy do grobu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego”.

Piknik Ignacego – Katedra św. Floriana, 19 czerwca 2016 r.

Już po raz drugi parafia św. Michała Archanioła i św. Floriana we współpracy z Siostrami Loretankami i Radiem Warszawa zorganizowała Piknik Ignacego. Na jego rozpoczęcie parafianie wraz z siostrami odegrali przedstawienie teatralne „Czym się Bogu odwdzięczę”, ukazujące wątki z kapłańskiego życia bł. Ignacego Kłopotowskiego. Podczas pikniku wystąpiły dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Loretanek na warszawskim Bródnie, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Dom Ojca Ignacego, które towarzyszyły odwiedzinom ks. Ignacego, w którego wcielił się ks. Mariusz Zieliński – wikariusz z parafii katedralnej. Były także interesujące koncerty: Ryszarda Makowskiego, Zespołu Granda Banda Seniores Ramoles, a także największa niespodzianka „Boguś Show”, czyli występ ks. proboszcza Bogusława Kowalskiego. Na uczestników dużych i małych czekało także wiele innych atrakcji, które towarzyszyły piknikowi. Ufamy, że osoba bł. ks. Ignacego w tej wesołej formie piknikowej pojawiła się w sercach i umysłach przybyłych. Tego dnia po każdej Mszy świętej w katedrze można było oddać cześć relikwiom błogosławionego Proboszcza.

Lublin, 1 lipca 2016 r.

W przededniu rocznicy święceń kapłańskich bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, dn. 1 lipca 2016 r. w Katedrze Lubelskiej wspominaliśmy i dziękowaliśmy za dzień 5 lipca 1891 r., w którym 125 lat temu diakon Ignacy Kłopotowski przez namaszczenie rąk otrzymane od bp. Franciszka Jaczewskiego przyjął sakrament kapłaństwa. Młody, gorliwy kapłan właśnie tu, w Lublinie, dostrzegł ludzi, których byt, godność i świadomość narodowo-religijna były zagrożone. Dlatego odważnie jako kapłan rozpoczął swoją działalność na polu pracy dobroczynnej i wydawniczej – nie bez przeszkód i poniesionych trudów, ale wytrwale i owocnie, kontynuując ją później w Warszawie. Śladem rozpoczętej przez niego działalności jest dziś m.in. obecność i posługa na ziemi lubelskiej żeńskich zgromadzeń zakonnych (loretanki, felicjanki, pasterki), które zaprosił do podjęcia i kontynuowania rozpoczętych przez siebie dzieł apostolskich.
Msza święta koncelebrowana w intencji dziękczynnej za dar kapłaństwa ks. Kłopotowskiego sprawowana była o godz. 19.00 podczas trwających w parafii rekolekcji przed uroczystością NMP Płaczącej. Mszy świętej przewodniczył ks. bp Ryszard Karpiński, a słowo Boże wygłosił o.Tomasz Mular CSsR.

Drohiczyn, 3 lipca 2016 r.

W niedzielę, 3 lipca, 80-osobowa grupa pielgrzymów odwiedziła ziemię drohiczyńską, w której narodził się jeden ze świętych Kościoła w Polsce – bł. ks. Ignacy Kłopotowski. Pielgrzymi – Siostry Loretanki, członkowie Rodziny Loretańskiej i inne osoby, którym bliski jest Założyciel Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto i naszego Zgromadzenia – uczestniczyli we Mszy świętej w Katedrze Drohiczyńskiej, której przewodniczył o. Marcin Gromadecki OSB z Biskupowa, a współkoncelebrowali: ks. Zenon Czumaj, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie, i ks. Artur Płachno, redaktor „Niedzieli Podlaskiej”. Pielgrzymi, dziękując za życie bł. Ignacego, mogli uczestniczyć w osobistym odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, a także pomodlić się przy chrzcielnicy, przy której 150 lat temu (20 lipca 1866 r.) ochrzczony został Ignacy Kłopotowski. Następnie zwiedzili Muzeum Diecezjalne, w którym znajduje się wiele pamiątek po bł. Ignacym wraz z metryką chrztu świętego, oraz nawiedzili miejsce jego narodzin w niedalekiej Korzeniówce, upamiętnione krzyżem i tablicą pamiątkową. Stąd można było jeszcze udać się do kościoła parafialnego w Miłkowicach Maćkach, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania rodziny Kłopotowskich. Poświadczają to nagrobki rodzinne rodu Kłopotowskich znajdujące się w otoczeniu kościoła.


Kontynuacją obchodów 150. rocznicy narodzin i chrztu bł. ks. Ignacego i 125. rocznicy jego święceń w diecezji drohiczyńskiej, będzie trzydniowa pielgrzymka piesza w dn. 9-11 września, która wyruszy z Drohiczyna przez Sokołów Podlaski, Stoczek Węgrowski i przybędzie do Loretto, gdzie znajduje się sarkofag Błogosławionego, na uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Loretańskiej w niedzielę, 11 września.

Liturgiczne wspomnienie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego 07.09.2016

7 września w diecezji warszawsko-praskiej obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Uroczysta celebracja liturgiczna miała miejsce w Katedrze warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Michała Arch. i św. Floriana. Modlitwę rozpoczęły Nieszpory, po których, Mszy Świętej  przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk w koncelebrze zebranych kapłanów. Na Eucharystii obecni byli parafianie katedralni, Siostry Loretanki, a także liczna reprezentacja pracowników Wydawnictwa Sióstr Loretanek z Warszawy Rembertowa.
Homilia ks. bp Marka Solarczyka mp3

Wydawnictwo przygotowało okolicznościową gazetę „Błogosławiony Gazeciarz Warszawski”, która w całości została poświęcona Patronowi dnia i po zakończeniu modlitwy została rozprowadzona wśród obecnych wiernych w kościele.
Tegoroczne obchody wspomnienia zbiegły się także ze 150. rocznicą narodzin i 125. rocznicą święceń kapłańskich, dlatego kolejna część świętowania przebiegała przy urodzinowym torcie w podziemiach Katedry. Goście mieli również możność obejrzeć nagranie przedstawienia „Czym odwdzięczę się Bogu”, którego premiera miała miejsce 19 czerwca 2016 r. podczas Pikniku Ignacego przy Par. św. Floriana.

Dziękujemy wszystkich za włączenie się w nasze świętowanie i wspólną modlitwę. Niech orędownictwo bł. ks. Ignacego towarzyszy wszystkim.

9-11 września 2016. Piesza Pielgrzymka: Drohiczyn – Loretto

„Od chrzcielnicy do grobu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego”! Pod takim hasłem wyruszyła trzydniowa piesza pielgrzymka z Drohiczyna do Loretto wpisując się w ten sposób w diecezjalne obchody 150. rocznicy narodzin bł. Ignacego, jednego z wielkich synów drohiczyńskiej ziemi. W Katedrze drohiczyńskiej o godz. 7.00 ks. bp. Tadeusz Pikus, ordynariusz drohiczyński, powitał uczestników i zaprosił wszystkich obecnych na Eucharystii do odnowienia własnego Chrztu przez podejście do chrzcielnicy, tej samej, przy której ochrzczony został bł. Ignacy i zrobienie znaku krzyża świętego poprzedzając go zanurzeniem dłoni w wodzie chrzcielnej. Zachęcał też wiernych, by szli w swej wędrówce pod znakiem krzyża, który prowadzi do zmartwychwstania, a zatem do Boga.
Pielgrzymkę poprowadził ks. Zenon Czumaj dyrektor Muzeum Diecezjalnego, razem z ks. Marcinem Szymanikiem, klerykami i siostrami loretankami, które po drodze przybliżały postać swojego błogosławionego Założyciela.

Pielgrzymów odprowadzał Pasterz diec. Drohiczyńskiej, bp Pikus, a także przybyłe z Warszawy siostry Loretanki na czele z M. Stefanią przełożoną generalną. Mieszkańcy okolicznych miejscowości, na których zatrzymywali się pielgrzymi, przyjmowali ich iście po królewsku. Po drodze towarzyszyli wiernym kapłani. W Stoczku Węgrowskim poranną Eucharystię dla pielgrzymów odprawił ks.bp Antoni Dydycz. 11 września o godz. 12.00 zgodnie z planem pielgrzymi przybyli do tronu Maryi w loretańskim sanktuarium, a jednocześnie oddali cześć Patronowi swej pielgrzymki, bł. ks. Kłopotowskiemu.
Także tegoroczne obchody uroczystości odpustowych w Loretto przebiegały z licznym udziałem przedstawicieli diecezji drohiczyńskiej: liturgii eucharystycznej przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus, oprawę muzyczną liturgii i koncert dały Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej, a piesi pielgrzymi powiększyli znacznie liczbę reprezentantów diecezji drohiczyńskiej. W ten sposób stworzono można powiedzieć szczególny pomost łączący miejsce narodzin i śmierci bł. założyciela loretańskiego sanktuarium. Ufamy, że jego orędownictwo w niebie uprasza dla wszystkich potrzebne łaski. Niech Bóg będzie uwielbiony.

Pielgrzymki Sióstr Loretanek w rodzinne strony O. Założyciela

Rok obchodów 150. rocznicy narodzin błogosławionego ks. Ignacego i 125. rocznicy jego święceń kapłańskich był dla wielu sióstr Loretanek sposobnością do tego, by nawiedzić miejsce narodzin i chrztu naszego Ojca Założyciela. Stawałyśmy w Korzeniówce w symbolicznym miejscu pod krzyżem przy wielkim głazie symbolizującymi i upamiętniającymi ten skromny zakątek ziemi podlaskiej, który wydał wielkiego i gorliwego kapłana, patriotę i założyciela nowej rodziny zakonnej. W trwającym roku obchodów jubileuszowych, siostry, które przeżywały swoje rekolekcje roczne, udawały się w pielgrzymce do Drohiczyna, Korzeniówki, Miłkowic Maciek, czy też pobliskich miejscowości, by ponownie odkrywać ziemię naszego Ojca i w osobistej refleksji wracać do źródeł świętości Założyciela i każdej z nas. Niech orędownictwo błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego strzeże nas i wyprasza nowych pracowników wskazanego nam przez Ojca apostolstwa.

Niedziela 27 czerwca 2021 r. Nowe Miasto nad Pilicą – odsłonięcie tablicy pamiątkowej bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Podczas Mszy świętej o godz. 11.00 w nowomiejskim Sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego OFMCap miała miejsce uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej naszemu Założycielowi, która upamiętnia czas aresztu carskiego odbywanego przez ks. Ignacego w dniach 19-24 listopada 1912 w klasztorze ojców kapucynów. Tablica zawiera także wspomnienie o współpracy bł. ks. Ignacego z bł. o. Honoratem dotyczącej ukrytych zgromadzeń zakonnych, które bł. kapucyn zakładał posługując w tym miejscu, a ks. Ignacy zapraszał do inicjowanych przez siebie dzieł dobroczynnych czy oświatowych.
Uroczystej Mszy świętej 27 czerwca przewodniczył i homilię wygłosił bp senior Antoni Dydycz OFMCap z Drohiczyna. Poświęcenia tablicy dokonał Gwardian miejscowego klasztoru o. Piotr Owczarz OFMCap.

 


 

 

 


 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK